Офіційна сторінка конвента "КиївКОН-2003"

Фендом розкручує “Спiраль вiкiв”

Перспективи для лiтератури чудовi, для людства — “чорнi”

***А тут можна переглянути неофіційний щоденник фена, присвячений конвенту "КиївКОН-2003" (російською мовою)

На радiсть столичних фенiв, пiсля одинадцятирiчної перерви у Києвi знову запрацював конвент фантастики. Тему “КиївКОНу-2003” було сформулювано як “Спiраль вiкiв”, а його учасники намагалися дати вiдповiдь на питання: куди зараз прямує людство?..

Тимур ЛИТОВЧЕНКО,
письменник-фантаст

Органiзатори та гостi мiжнародного “КиївКОНу-2003” взялися за тему “Спiраль вiкiв”. Оскiльки на стику минулого i майбутнього перебуває саме фантастика, яка дарує людству смiливi мрiї та iдеї, що поступово стають реальнiстю, то кому ж iншому, як не представникам фендому дати вiдповiдь на запитання, куди ж нині прямує людство!..

Загалом, фанкон проходив спокiйно, без традицiйних тусiвочних вибрикiв: унiтазiв не розбивали, пiни з вогнегасникiв не випускали, семикутних гайок на простирадлах не малювали, п'янi як чопи фени спостерiгалися навколо оргцентру — столичного Дому вчених — тiльки у день вiдкриття. Можливо, народ був пригнiчений звiсткою про смерть метра вiтчизняної фантастики Олеся Бердника, нової книги якого так i не було презентовано на фанконi…

Нашiй мовi — мiжнародний статус!

Перший з передбачених програмою семiнарiв – “Фантастична лiтература та розвиток iндивiдуальностi у III тисячолiттi” – провiв гiсть з Росiї, вiдомий фантаст Геннадiй Прашкевич, котрий для затравки згадав радянських фантастiв, що разом з iншими братами-письменниками сiяли “розумне, добре, вiчне” та виховували “нову людину”.

Окрасою програми стала доповiдь 28-рiчного письменника Олексiя Андреєва, котрий, виходячи з можливостей сучасних комп'ютерних та мережевих технологiй, зробив трохи несподiваний висновок. Оскiльки Iнтернет дає графоманам наповненювати сайти низькосортними опусами i таким чином самореалiзовуватися, то найближчим часом “всесвiтнє павутиння” поглине увагу всiх шанувальникiв маскульту i любителiв тупих електронних геймiв. Тодi й настане пора розквiту справжньої паперової лiтератури, бо читатимуть її люди з витонченим смаком, для яких творитимуть не бездарнi графомани, а справжнi таланти.

Щоправда, такий пiдхiд нагадує переконання одного з героїв фiльму “Москва сльозам не вiрить”, що через 20 рокiв не буде нiякого мистецтва, окрiм телебачення. Тепер всi згоднi, що найцiннiшою у свiтi є iнформацiя, а володiння iнформтехнологiями стає необхiдним атрибутом висококультурної людини. Тож навряд чи варто сподiватися, що в Iнтернетi зависатимуть тільки графомани та невiгласи, а витончена “елiта” читатиме лише паперовi книжки. Хоча хтозна… можливо, коли Франциск Скорина налагоджував книгодрукування, його теж поносили прихильники виключно рукописних iнкунабул!

Втiм, Геннадiй Прашкевич оцiнив доповiдь схвально. А також з несподiваною рiзкiстю накинувся на пострадянську фентезi: мовляв, її бурхливий розвиток — то взагалi помилка. Сперечатися з метром нiхто не став: не хотiлося затiвати лiтературну сварку.

Далi доповiдала Марiя Голець — одна з послiдовниць Олеся Бердника. Добродiйка взялася оспiвати “сонячнi октави” української мови, але у надто складних наукових термiнах. Присутнi зрозумiли лише, що спочатку наша мова складалася винятково з голосних, а от приголосними її спаскудили “єгипетськi впливи”. Крiм того, метр Бердник заповiв учням зробити українську “мовою мiжнародного спiлкування”, за що його школа, за словами М.Голець, старанно боротиметься.

Отут всiм присутнiм стало ну дуже весело, бо цього можна досягти єдиним способом: українцi мають зрадити одвiчний демократизм і розпочати свiтову панукраїнську “iмперiзацiю” — адже всi “мiжнароднi” мови функцiонували i функцiонують у межах колишнiх i нинiшнiх iмперiй.

Динозаврiв — геть!

Конференцiя-диспут за участю письменникiв-фантастiв i вчених “Альтернативна еволюцiя: куди рухається людство?..” мала значно песимiстичнiший характер.

Подiбний тон завдали вiдомий вiтчизняний бiолог, фахiвець у галузi генетики Вiталiй Кордюм i видатний український фантаст Володимир Савченко: погляди вченого та письменника виявилися напрочуд схожими. Це і серйозне занепокоєння теорiєю “золотого мiльярда”, яка вже втiлюється у життя, i можливiсть завдяки успiхам медицини, генетики й iнших наук продовжити (теоретично — до нескiнченностi) життя… насамперед диктаторiв, якi для досягнення мети не гребують нiякими засобами, i трактування жахливих подiй, починаючи iз “чорного вiвторка” у США, як початку III свiтової вiйни. Коротше, послухати їх, так справи людства — просто швах! Хоч зараз загортайся в коричневу ряднину i повзи у бiк цвинтаря… Хiба що добродiй Прашкевич спробував додати трохи оптимiзму, зауваживши, що у попереднiх катаклiзмах людство все ж вистояло, продемонструвавши неймовірну здатнiсть до виживання.

I на цьому семiнарi тривали нападки на сучасну масову лiтературу. I вченi, й письменники рiзко вiдiзвалися, наприклад, про популярнi серiї з життя цивiлiзацiї динозаврiв. Росiйськi гостi повiдомили про заходи, що вживаються росiйською науковою громадськiстю для популяризацiї “iстиних знань” iз цього напрямку. Українськi колеги поважно кивали: так, в нас теж варто було б вжити таких заходiв.

Коротше, можна зрозумiти, що найближчим часом почнеться боротьба iз “лженауковою” лiтературою, що всякi рiзнi фентезi будуть вiдкинутi на користь жорсткої НФ. Але це вже не фантастика. Це ми проходили за радянських часiв, коли, наприклад, твори Корнiя Чуковського критикували за “протиприроднiсть” шлюбу Мухи i Комара, а книжки про пригоди барона Мюнхгаузена вилучали з бiблiотек. Господи, куди йдемо!..

Єдиний веселий момент диспуту виник пiд час обговорення теми послань нащадкам: у якостi такого послання Василь Головачов запропонував закопати в землю… живого Геннадiя Прашкевича. Останній обурився: чому це мають закопувати саме його?.. Коротше, насамкiнець все звелося до обмiну жартами. Воно й недивно, бо перспективи i для людстка, i для лiтератури виявилися вельми невтiшними.

ДОВІДКА

Фен — любитель фантастики (не плутати з фанами або фанатами).

Конвент — зустрiч письменникiв, видавцiв, “пiратiв” від фантастики i просто фенiв.

Фанкон — iнша назва конвенту, похiдна вiд слiв “фен” та “конвент”. Бiльшiсть назв конкретних СНДешних конвентiв має таке ж закiнчення: “Iнтерпрескон”, “Волгакон”, “Вiнникон”… Винятки досить поодинокi (“Аелiта”, “Чумацький шлях”).

Фендом — просторово-часовий вимiр, в якому iснують фени; iнодi з-за граничної незвичайностi та надлишку сюрпризiв фендом iменують фен(дур)домом.

НФ — наукова фантастика (загальновживана абревiатура).Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…