(Повний варiант)

Не бажаєте — не вiрте

Одкровення Iвана Богослова:
три цикла свiтової iсторiї?
(дайджест)

Здебільшого історичний процес уявляється цілковито хаотичним набором подій, хоча спроби відшукати приховані закономірності в ньому не припинялися ніколи. І цілком можливо, що один із “ключів” до історії дає… Біблія!

Тимур Литовченко

Не тільки пересічним людям, але й більшості високочолих вчених мужів історія уявляється цілковитим нагромадженням випадковостей. Основні суперечки точаться навколо проблеми, хто ж саме нагромаджує ці випадковості: тупа, засліплена інстинктами маса – чи окремі особистості, в даний момент винесені “на гребінь хвилі”? Пам'ятаєте відому кінокомедію: “Це… як його?.. волюнтаризм!” – “В моєму домі прошу не виражатися…”

З іншого боку, ніколи не припинялися спроби знайти закономірності історичного процесу, приховані під загальним тлом випадковостей, чому присвячена теорія “історичного структуралізму”. Про що йдеться? Про пошук цілковито конкретних періодичних закономірностей в розвитку і людства в цілому, і окремих народів також. Себто про те, що цілком певні події відбуваються із певною періодичністю. Зрозуміло, в недалекому минулому подібні погляди в кращому разі могли бути хіба що осміяними, а в гіршому – ставали причиною поламаної людської долі. Авжеж, наявність “планування історії” фактично означає наявність “планувальника”, а хто годиться на цю роль , окрім Бога?!

До речі, про Всевишнього. Можливо, в Його руках справді знаходяться “ключі” від історії? В цьому зв'язку можна пригадати “Одкровення святого Івана Богослова” – либонь, важко знайти іншу частину Біблії, довкола тексту котрої виникали б такі суперечки. Чомусь так склалося, що знаменитий уривок про “число звіра” – 666 тлумачиться досить однобоко: мовляв, у останні дні всім прибічникам нечистого проставлять на руках та на чолах спеціальні відмітини, і все. Але таке спрощене розуміння абсолютно суперечить останньому віршу гл. 13 “Апокаліпсісу”: “Тут мудрiсть. Хто має розум, той порахуй число звiра, бо це число людське: число його шiстсот шiстдесят шiсть” (Одкр., 13:18). Отже, ясно сказано, що число 666 потрібно “рахувати”, але якщо це звичайнісінька мітка – навіщо такі складнощі?!

Далі, якщо рахувати – то яким чином? Ясна річ, не за допомогою “числової магії”, бо “сіра” вона чи “біла”, проте лишається магією, засудженою Богом! От і напрошується сам собою єдиний прийнятний висновок: у наведеному вище біблійному уривку йдеться саме про числову закономірність історії людства, про певні події, котрі повторюються приблизно раз на 666 років! Що ж до вибору точки відліку такого числового ряду, то вона, як не дивно, не одна. Якщо не виходити за біблійний контекст, рахувати потрібно починаючи від “створення світу”, але річ у тім, що частина людства, яка тією чи іншою мірою визнає Біблію священною книгою, так і не дійшла висновку про таку “єдину дату”. В католицькій традиції нею вважається 4004 рік до Р.Х., в юдаїзмі та православ'ї – 3760 р. від Р.Х. Більш того, третьою точкою відліку можна вважати 2104 р. до Р.Х. – визнану релігійною традицією дату великого потопу, коли людство фактично відтворилося від Ноя.

Звісно, можна сказати, що нічого такого не було… Хоча для математичних обчислень це неважливо: були б обрані конкретні дати в єдиному контексті із першоджерелом! А тому краще не сперечатися, яка саме з трьох наведених дата відліку є істиною, а провести відлік… від усіх трьох дат! Наразі матимемо три послідовності, три “ланцюжка” дат, довкола яких мусять гуртуватися певні події. Звісно, здебільшого це мусять бути різні негаразди: війни, занепади тощо – адже у точках відліку теж було мало доброго (гріхопадіння і смерть людей). Втім, добре все ж таки було, й насамперед – обіцянка Спасителя, котрий колись таки врятує людей. Отже, саме це й шукатимемо довкола вирахуваних дат.

Аби не втомлювати читачів глобальними описами історії різних народів, зосередимось на “сорочці, що ближче до тіла” – на християнському періоді історії земель, що входять до складу нинішньої України. Ясна річ, цей відрізок історії хвилює нас найбільше! І проаналізувавши події української історії довкола обчислених дат, можна сміливо сказати: так, це справді доленосні “вузли” нашої історії!

І ще на одну особливість хочеться звернути увагу. Вельми цiкавим явищем є таке історичне утворення, як держава Iвана Калити. Врахуймо, що його справедливо вважають “збирачем земель руських”, тож подивимося, яку саме державу вiн зiбрав довкола Москви? Велике князiвство Московське i Володимирське перетворилося згодом на Росiйське царство, потiм — на Росiйську iмперiю. СРСР утворився i проiснував в основному у межах Росiйської iмперiї (i навiть з тимчасовим створенням додаткового “поясу соцiалiстичної спiвдружностi”) аж до 1991 року. Таким чином, неважко порахувати, що започаткована Iваном Калитою держава простояла:

1991—1325=666 рокiв рiвно!

Отже, держава Iвана Калити проiснувала точно 666 рокiв — факт незаперечний. На пiк її iснування (близько 1658 р.) випадає царювання Петра I — безперечно, видатної, але в той же час вельми суперечливої iсторичної особи. Саме вiн став першим iмператором Росiї (титул введений з 1721 р.), і саме на піку могутності імперії вона підім'яла під себе Україну. То чи потрiбно пояснювати, що будь-яка спроба вiдтворення СРСР є насправдi спробою реанiмацiї “держави пiтьми”?!

Звісно, вважати остаточно доведеним існування всіх трьох циклів світової історії на основі подібних вкрай стислих викладок неможливо – а відведений для статті обсяг капітальніше заглиблюватися в суть питання просто не дозволяє. Втім, можливо, читачі принаймні відчують, що у цьому світі події не нагромаджуються одна на одну у повному безладі. А тому, можливо, і справді існує певний “план дій”? І, звісно, Сам “Планувальник”…

 

Подiї з iсторiї України, згрупованi довкола “вузлових” дат

Таблиця

Вузол ряду

Дата

Похибка, %

Подiя

902

907

0,75

Християнська Вiзантiя програє вiйну поганцям-слов'янам, яких вiв князь-язичник Олег, вбивця князя-християнина Аскольда

 

911

1,35

Перелам у ходi слов'яно-вiзантiйської вiйни

1226

1223

—0,45

Поразка русичiв у битвi з монголами на Калцi

 

1227

0,15

Смерть Чiнгiсхана. Прихiд Батухана (Батия) до влади в улусi Джучi

 

1236

1,5

Пiдкорення Батиєм половецького степу

 

1237-1243

1,95

Батиєв похiд у Схiдну Європу

 

1239

2,2

Розорення монголами Переяславщини i Чернiгiвщини

 

1240

2,2

Облога i розорення Києва вiйськами Батия

 

1240

2,2

Перемога Олександра Ярославича над шведами на Невi

 

1241

2,25

Вторгнення Батия у Галицько-Волинське князiвство

 

1242

2,3

Чергова перемога Олександра Невського — Льодове побоїще

1226-1332

   

Монголо-татарське iго

1332

1325

—1

Сходження Iвана Калити на Московський стiл

 

1328

—0,6

Iван Калита стає великим князем Московським i Володимирським — початок “збирання земель руських” довкола Москви

 

1347-1353

2,5

Друга пандемiя чуми у Захiднiй Європi — “чорна смерть”, яка захопила i руськi землi

 

1350

2,7

Народження князя Дмитра Донського

 

1380

7,2

Дмитро Донський виграє Куликовську битву — кiнець монголо-татарського iга

1568

1530

—5,7

Народження царя Iвана IV Васильовича Грiзного

 

1547-1584

—3,15

Царювання Iвана IV Васильовича Грiзного

 

1556

—1,8

Заснування першої Запорiзької Сiчi на Хортицi

 

1565

— 0,5

Введення опричнiни

 

1569

0,15

Люблiнська унiя. Приєднання до Польщi Київщини, Брацлавщини, Волинi i Пiдляшшя

 

1578

1,5

Запровадження козацького реєстрового вiйська

 

1596

4,2

Утворення греко-католицької церкви

1892

1870

—3,3

Народження Володимира Ульянова-Ленiна

 

1879

—1,95

Народження Йосипа Сталiна

 

1888

—0,6

Активiзацiя Володимиром Ульяновим кружкової роботи

 

1895

0,45

Створення “Союзу боротьби за звiльнення робiтничого класу”

 

Кiнець ХIХ ст.

 

Третя свiтова пандемiя чуми, що вразила також порти Росiйської iмперiї

 

1914-1918

3,3

Перша свiтова вiйна

 

1917

3,75

Жовтнева революцiя — початок реанiмацiї Росiйської iмперiї

1892-1998

   

Занепад Росiйської iмперiї, її реанiмацiя як СРСР. Двi свiтовi вiйни, культ особи, “вiдлига”, застiй

1998

1980-1989

—2,7

Невдала радянська авантюра в Афганiстанi

 

1991

—1

Розпад СРСР

 

1991-1993

—1

Дiяльнiсть “бiлого братства”

 

1993

—0,75

“Лжехристос” Марiї-Девi пророкує “кiнець свiту”

 

1998

0

Великий економiчний обвал

 

2000

0,3

Початок “касетного скандалу”

 

2001

0,45

Кровопролитні зіткнення опозиції із загонами міліції, падіння престижу України у світі

 

2001

0,6

“Чорний липень”, Скнилівська трагедія

Принцип обрахування наведених в таблиці “вузлових” дат покажемо на конкретному прикладі. Візьмемо одну із трьох точок відрахунку – 2104 р. до Р.Х. (біблійна дата потопу) і 4 рази відкинемо від неї число 666:

2104 – 4х666 = –560

Отже, 560 рік є першою “вузловою” датою нашої ери, від якої ведемо подальші розрахунки:

560 + 666 = 1226

1226 + 666 = 1892

Ці “вузлові” дати і потрібно дослідити на прикладах з історії України (див. таблицю). Подібним чином можна вести відрахунок і від двох визнаних дат створення світу – 4004 р. до Р.Х. та 3760 р. до Р.Х. Що ж стосується похибки, то вона показує, наскільки дата реальної події розбігається із обчисленою вузловою відносно періоду в 666 років. Наприклад, беремо дати поразки русичів на Калці та розорення Києва – відповідно 1223 р. і 1240 р.:

(1223 – 1226) / 666 х 100% ~ –0,45%

(1240 – 1226) / 666 х 100% ~ 2,1%

Похибки потрібні, аби оцінити точність здійснення реальних подій відносно прогнозованих. З точки зору теорії ймовірностей, прийнятною можна вважати 5-відсоткову похибку, доброю – 2-відсоткову. Якщо ж похибка не перевищує 1%, можна вважати, що “попадання” відмінне.

Майже столітні проміжки часу між “вузлами” з різних послідовностей дат (1226-1332 рр., 1892-1998 рр.,) займають особливе місце в історії, оскільки саме в цьому “вузькому” проміжку концентруються різні негаразди, що також очевидно.Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…