Шпигуноманiя
Плащ, кинджал i… стриптиз

Подвiйне “Око зорi”

Можливо, знаменита стриптизерка зовсiм не була супершпигункою

Як справжня дочка спекотного серпня, “левиця” за гороскопом, Мата Харi звикла жити на широку. Проте з початком I свiтової вiйни про великi доходи вiд танцювальних виступiв довелося позабути. Як же заробити великi грошi? Звiсно, продати секрети розвідці ворога. А ще краще стати подвiйним агентом — тодi доходи зростуть удвiчi…

Тимур Литовченко

Компенсацiя за шубки

I свiтова нещадно поламала долi багатьох людей, i знаменита стриптизерка Мата Харi не стала виключенням. Тiльки-но вона пiдписала контракт iз берлiнським театром “Метрополь” на виступ у прем'єрному балетi “Викрадач мiльйонiв”, тiльки вирушила до Берлiну, як розпочалася вiйна. Через нейтральну Швейцарiю до Парижу вирушив тiльки багаж танцiвницi, зате її саму слiдом не пустили, а випнули до нейтральної Голандiї.

На батькiвщинi, але без коштiв та костюмiв Мата Харi потрапила у скруту: вона змушена була завести нового коханця — банкiра Генрiха ван дер Шелька, аби той тiльки оплатив її рахунки. Останнiй i познайомив Мату Харi з таким собi комерсантом Верфляйном, котрий у свою чергу вивiв її на консула Карла Г. Крамера, керiвника офiцiйної нiмецької iнформслужби у Амстердамi, а насправдi — шефа вiддiлу нiмецької розвiдки III-b. Не зважаючи на те, що Мата Харi отримала ангажемент Гаагського королiвського театру, грошей в неї було обмаль. Враховуючи стиль життя стриптизерки, Крамер вирiшив завербувати її. Про грошовий дефiцит знав i давнiй шанувальник танцiвницi барон Вернер фон Мiрбах, який рекомендував Крамеру те ж саме.

Так у 1915 р. Мата Харi стала нiмецьким секретним агенром “Н-21”. Треба сказати, що вiдомостi про цю її дiяльнiсть доволi суперечливi. Згодом танцiвниця запевняла, що не ставилася до цiєї роботи серйозно: мовляв, нiмцi її ошукали, лишивши без багажу — тож не грiх було злупити з окупантiв бодай трiшечки грошенят як компенсацiю за втраченi шубки. Зокрема, Мата Харi нiбито одразу викинула флакони зi спецiальними чорнилами для таїнопису.

Нiмецькi ж куратори Мати Харi розповiдали згодом трохи про iнше. За вельми скромну суму у 20 тис. франкiв стриптизерка погодилася вирушити у Париж i зiбрати якнайширшi вiдомостi про плани французького командування на найближчий час. Наприкiнцi 1915 р. вона повiдомила нiмцям, що французька армiя у найближчий час наступу не планує, що збiгалося з даними iнших джерел. У сiчнi 1916 р. “Н-21” передала шефам з III-b вiдомостi про рух ешелонiв i вiйськ на залiзничних станцiях Центральної та Пiвденної Францiї, який вона спостерiгала на шляху до Мадрида. Потiм були iншi повiдомлення…

Безпосереднiй куратор агента “Н-21” фон Репель вже у листопадi 1941 р. згадував, що Мата Харi, безсумнiвно, була найрозумнiшою жiнкою, з якою йому доводилося працювати. Вона вмiло вела спостереження i “безсумнiвно шпигувала на користь Нiмеччини”.

Заради коханого…

Втiм, розвiдки союзникiв теж не дрiмали. Спiвробiтник нiмецького радiоцентру у Брюселi з листопада 1914 р. по квiтень 1915 р. передав британськiй розвiдцi усю кодову книге нiмецького МЗС, тож дешифровка нiмецьких радiограм для англiйцiв не складала жодної проблеми. Вiдтак вiдстеживши за радiограмами пересування агена “Н-21”, вони доволi легко “вичислили” Мату Харi, бiльш того — попередили французьких колег про те, що стриптизерку завербували нiмцi.

Справдi, у Мати Харi почалися складнощi з в'їздом спочатку до Англiї, потiм до Францiї… Проте далi сталося диво: в єдину мить усе перемiнилося, i танцiвниця опинилася у Парижi. Тут вона дiзналася, що її давнiй коханець, штабс-капiтан росiйської армiї Вадим Маслов лiкується на курортi Вiттель у Вогезах. Оскiльки курорт знаходиться у фронтовiй зонi, проїхати туди можна за спецiальною перепусткою Бюро у справах iноземцiв. Але замiсть потрiбної кiмнати Бюро стриптизерка зовсiм випадково (?!) потряпляє… прямiсiнько до кабiнета шефа французької контррозвiдки капiтана Ладу! Останнiй запевняє чарiвну красуню, що не вiрить повiдомленням англiйцiв, буцiмто Мата Харi є нiмецьким агентом. В той же час Ладу не забуває запропонувати жiнцi… шпигувати на користь Францiї!

Мата Харi розмiрковувала недовго: як вона засвiдчувала потiм, в неї було єдине бажання — поєднатися перед вiвтарем з коханим чоловiком! (Ясна рiч, окрiм 1 млн. франкiв, якi вона зажадала за послуги i якi Ладу вiдмовився виплачувати, доки не переконається у цiнностi переданої iнформацiї…) Дiставши перепустку у фронтову зону, Мата Харi вiдвiдала Маслова, а потiм вирушила назад до Голандiї — збирати вiдомостi вже про плани нiмцiв для передачi французам…

Великий “розвод”?!

Ось тут розвiдницi й не пощастило остаточно: рiч у тiм, що Скотленд-Ярд саме розшукував iншу шпигунку — Клару Бендiкс, i восени 1916 р. англiйцi помилково заарештували Мау Харi замiсть неї. Аби довести свою невиннiсть, стриптизерка повiдомила керiвниковi Скотленд-Ярду серу Безiлу Томсону, що виконує таємне доручення капiтана Ладу. Томсон впав у розпач: як, союзники-французи завербували дiючого нiмецького агента “Н-21”?! Бiльш того, сам Ладу страшенно бурився i швиденько вiдкараскався вiд Мати Харi — мовляв, жодних домовленостей мiж нами немає!

Пiсля цього Мату Харi вiдпустили. Хоча довкола “засвiченої” шпигунки почав поширюватися вакуум: все бiльше людей дiставали вказiвку не спiлкуватися з танцiвницею. Навiть Маслов поводився украй стримано… 13 лютого 1917 р. у цiй iсторiї настав перелам: Мата Харi була заарештована у своєму номерi “Елiзе-палас-готелю”. Пiсля закритого розслiдування присяжнi винесли їй смертний вирок, виконаний 15 жовтня 1917 р.

Втiм, сучасi дослiдники вважають, що “справа Мати Харi” є нiчим iншим, як фiкцiєю. Аргументацiя обвинувачення не була викладена чiтко, що мотивувалося необхiднiстю збереження суворої державної таємницi. Твердження нiмцiв про переданi стриптизеркою вiдомостi також обгрунтованi слабко, а тi послання “Н-21”, що збереглися, є неважливими.

Зате роздратування Ладу з приводу “вiдвертостi” Мати Харi з англiйцями може свiдчити якраз про намiр використати танцiвницю як… дезiнформатора! Справдi, i французька, i нiмецька контррорзвiдки вели заплутанi iгрища, у яких “деза” вiдiгравала аж нiяк не останню роль. Тим паче, Ладу мiг завербувати “явну запроданицю”, розраховуючи на те, що вона неодмiнно закине “дезу” у нiмецький штаб. З iншого боку, гучний процес над справжньою зiркою сцени мiг бути “громовiдводом”, який вiдволiк на себе увагу громадськостi вiд чогось важливiшого.

В усякому разi, Фонд iменi Мати Харi та мунiципалiтет її рiдного мiста домагаються нинi перегляду давньої справи. Що ж, може, колись вони й доведуть своє…

Бiографiчна довiдка

Маргарет Гертруда Зелле (Целле) народилася 7.08.1876 р. у сiм'ї шляпника з Фрисландiї. У 17-рiчному вiцi була вiдправлена до дядька у Гаагу. Невдовзi вийшла замiж за Рудольфа Мак-Лiда, шотландського дворянина, офiцера з голандської Iст-Iндiї. Але шлюб не склався, i пiсля розлучення молода жiнка їде пiдкоряти Париж.

Дебют фрау Мак-Лiд як виконавицi схiдних танцiв, до яких її нiбито прилучали пiд час мiстерiй у храмах Суматри, вiдбувся наприкiнцi сiчня 1905 р. А 13.05.1905 р., пiд час виступу в Мюзе Гiме, вона уперше оголилася: на тiлi танцiвницi були тiльки браслети та нитки перлу. Тодi ж обрала сценiчний псевдонiм “Мата Харi” (в перекладi з яванської — “Око ранкової зорi”).

До лiта 1914 р. Мата Харi виступала у найпрестижнiших театрах Європи та мала шалений успiх, проте з початком I свiтової здобути ангажемент стало надто важко. Наприкiнцi осенi 1915 р. її завербувала нiмецька секретна служба III-b, а влiтку 1916 р. — французька контррозвiдка. Помилково заарештована Скотленд-Ярдом у листопадi 1916 р., вiдпущена. Вдруге заарештована 13.02.1917 р. французами, пiсля 14 допитiв суд присяжних 24 липня прирiк її до страти як подвiйного агента. Розстрiляна 15.10.1917 р.

 

“Дочка шпигунiв”

Невдовзi пiсля одруження Маргарет Мак-Лiд спiткало велике горе — смерть маленького сина. Проте пiсля розлучення в неї лишилася друга дитина — дочка, яку вона привезла до Парижу у 1904-му р. Бiографи не вiдстежують подальшої долi дiвчинки, проте таку “неповагу” скомпенсували творцi багатосерiйної “бондiади”: в одному з фiльмiв в якостi героїнi-шпигунки фiгурує така собi Мата Бонд — дочка “агента-007” й Мати Харi, теж стриптизерка. Подiбна “спорiдненiсть” виглядає доволi кумедно: виходить, що i Джеймс Бонд занадто вже древнiй, i розвiдка МI-6 нiколи не полювала на Маргарет Зелле…Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…