Iсторiя
Шпигуноманiя

Чекiст-перевертень

Вважається, що з усiх перебiжчикiв найбiльшої шкоди Радянському Союзу 65 рокiв тому завдав Генрiх Люшков

Люшков змушений був брати участь у репресiях проти друзiв i вiдчував, що така сама доля спiткає i його — тому втiк до Японiї. Задуманий Люшковим план замаху на Сталiна ледь не здiйснився — i Великий Вождь винищив усю його родину. Сам Люшков зрештою безслiдно зник: забагато знав…

Тимур Литовченко

Коли 13 червня 1938 р. на одному з мостiв, розташованому на кордонi СРСР iз окупованою японськими вiйськами Манчжурiєю, з’явився начальник управлiння НКВС Далекосхiдного краю комiсар держбезпеки 3-го рангу Генрiх Люшков, прикордонники подумали, що це “витiвка” радянських чекiстiв. Не вiрили спочатку в зраду Люшкова i спецслужби Японiї, i кореспонденти свiтових ЗМI, яким перебiжчик дав прес-конференцiю в Токiо у серединi липня.

Тим не менше, це справдi був один iз “зубрiв” сталiнської каральної машини, що рятував своє життя i, як вiн сподiвався, свою сiм’ю…

Рибка шукає, де глибше

Генрiху Люшкову загалом дуже щастило. Ще б пак: простий одеський юнак вчасно зумiв розгледiти силу, з якою варто було йти по життю — партiю бiльшовикiв, — “з молодих нiгтiв” прилаштувався до органiв ВЧК-ГПУ-НКВС i з “українського” плацдарму зробив великий крок у верхи, пошпигувавши у Нiмеччинi, покомiсаривши у секретно-полiтичних вiддiлах “органiв” високого рiвня i зрештою очоливши одне за одним стратегiчно важливi крайовi управлiння НКВС СРСР.

То з якої ж ласки Люшкову було “рвати кiгтi” й переходити радянсько-манчжурський кордон?! Рiч у тiм, що вiн не забув ще падiння свого тезки, всесильного Генріха Ягоди i тепер небезпiдставно вважав, що невдовзi таке ж лихо спiткатиме чинного наркома внутрiшнiх справ СРСР Миколи Єжова. Чи “пересидiв” би Генрiх Люшков i цього шефа? Навряд чи так. Принаймнi, Йосиф Сталiн вiдправив його начальником крайуправлiння НКВС на Далекий Схiд з чiткими iнструкцiями: заарештувати й доправити до Москви свого попередника Баліцького, “контролювати” маршала Блюхера, фiзично лiквiдувати начальника ВПС Далекосхiдної армiї Лапiна. Екс-нарком внутрiшнiх справ України Баліцький був особистим товаришем Люшкова, Блюхер завжди викликав тiльки симпатiю — тим не менш, він був змушений дiяти проти обох! У противному разi Сталiн миттєво розправився би з непокiрним чекiстом…

Проте де гарантiя, що невдовзi на Далекому Сходi не з’явиться новий сталiнський посланець i не заарештує Люшкова так само, як вiн заарештував Баліцького?! Такої гарантiї не було. Отже, Генрiх Люшков подбав про дозвiл вiдправити дружину з хворою 11-рiчною дочкою на лiкування за кордон. Ледь отримавши сигнал, що все гаразд (телеграму обумовленого змiсту), почав дiяти: виїхав з iнспекцiєю на манчжурський кордон, попросив підлеглих лишити його самого (мовляв, треба зустрiтися вiч-на-вiч iз таємним агентом) — i втiк.

Невiдомо, скiльки японцям вдалось би тримати в таємницi його зраду, проте якимось чином про це дiзналася польська розвiдка. Тут i нiмецький “Абвер” заметушився, побажавши поговорити з утiкачем… Коротше, “прокол” ширився, чутки довкола нього — теж, вiдтак японцям довелось-таки “продемонструвати” Генрiха Люшкова газетярам, аби бодай трохи втамувати пристрастi.

План дiй: убити Сталiна

Загалом, Люшков повiдомив японцям винятково важливі данi про радянські збройні сили, зокрема, про особливо цікавий для Японiї регіон — Далекий Схiд. Японці одержали докладну інформацію про дислокацію військ Далекосхiдної армiї, про будівництво оборонних споруд, фортець та укрiплень і т.iн. До того ж окрім інформації про “чистки” та репресії, Люшков передав японцям детальнi вiдомостi про плани розгортання радянських військ не тільки на Далекому Сході, але й на територiях Сибіру, Україні, розкрив військові радiокоди — ось чому нiмцi так зацiкавилися цим перебiжчиком! Загалом вважається, що з усiх “перевертнiв”, якi будь-коли працювали проти СРСР, найбiльшої шкоди “бастiону комунiзму” завдав саме Генрiх Люшков.

Звiсно, без вагомої iдеологiчної причини вiн би такого не робив. А причина була проста: Люшков подiляв погляди Троцького й люто ненавидiв Сталiна i весь його терористичний режiм, хоча сам приймав дiєву участь у репресiях. Виходячи з цих мiркувань, Генрiх Люшков запропонував японцям, здавалось би, божевiльний план: вбити Сталiна!!! Мiж iншим, саме цей план замаху на Вождя вважається хiба що не найкращим з-помiж аналогічних.

Все мало вiдбутися у Мацестi, де Сталiн перiодично лiкувався. Оскiльки як колишнiй “головний чекiст” Азово-Чорноморського краю, особисто Люшков розробляв план охорони Вождя на курорті, вiн знав напевно, що вночi напiр води, яка подавалася до ванного корпусу, зменшується, i водостоком можна дiстатися до пiдземного накопичувача. Його люк мали вiдкрити двоє “своїх”, заздалегiдь засланих “технiкiв”, що працюватимуть у бойлернiй, i допомогти основнiй групi сховатися в коморi з мiтлами та ганчiр’ям. Далi диверсанти мали знищити охорону, потiм — самого Сталiна i… героїчно загинути: це були камiкадзе, хоч i з колишнiх росiйських емiгрантiв.

Здавалось би, нiщо не стане на завадi пекельному задуму. Проте до лав диверсантiв за наводкою самого Рiхарда Зорге зумiв затесатися радянський агент. Група так i не перетнула кордону з СРСР…

Скромний аналiтик

Пiсля невдалого замаху Генрiх Люшков працював старшим консультантом у надсекретному вiддiлi контрпропаганди, розвiдки i психологiчної вiйни з СРСР. Вiн “видавав на-гора” до 4-х десяткiв сторiнок машинопису на день доповiдей, аналiтичних матерiалiв, памфлетiв, листiвок, друкував у японськiй вiйськовiй пресi статтi про збройнi сили СРСР. Дещо перекладалося для американської перiодики.

Але не тiльки. Люшков спiвробiтничав також iз Квантунською армiєю. Зокрема, вiн передрiк поразки японцiв у зiткненнях бiля озера Хасан i Халхiн-Голу. Наприклад, вiн пiдрахував, що для перемоги над Червоною армiєю японцi мусять виставити не менш 4000 танкiв. Японськi вiйськовi вельми скептично поставилися до порад Люшкова, проте практика довела його цiлковиту правоту. I хоч високим чинам було неприємно визнавати, що Квантунська армiя слабша вiд Далекосхiдної армiї СРСР, думка Генрiха Люшкова стала врештi-решт одним з факторiв, що визначив генеральний вектор дiї японцiв у II свiтовiй вiйнi: воювати проти США, а не СРСР.

Зрештою це призвело до того, що дехто став вважати Люшкова радянським “козачком”, навмисно засланим до ворога. Проте це навряд чи так. За вказiвкою Сталiна сiм’ю Люшкова “виловили” за рубежем, дружину по-звiрячому люто закатували в НКВС, дочка безслiдно зникла хтозна де. Не тiльки бiтькiв, але й ближнiх i вiддалених родичiв Люшкова геть поперестрiляли. Тому жив вiн останнi роки вiдлюдькуватим.

Незвичайна доля радянського перебiжчика призвела до невизначеностi з обставинами його смертi. Головна з версiй зводиться до того, що 19 серпня 1945 р. Генрiха Люшкова застрелив особисто начальник Дайренської вiйськової мiсiї Японiї, а потiм тiло було потайки кремируване. Буцiмто, Люшков забагато знав… Втiм, прямих доказiв цього немає. Люшков мiг потрапити у полон до колишнiх спiввiтчизникiв пiд час переможного наступу Радянської армiї у серпнi 1945 р. Його могли розстрiляти на мiсцi без суда i слiдства, але могли навпаки пiд посиленим конвоєм доправити куди слiд i вбити пiсля допитiв.

I нарештi, Генрiх Люшков мiг легко загубитися у безладi, яким обернулася поразка Квантунської армiї, i спокiйно дожити вiк у якомусь глухому селищi…

Довiдка

ЛЮШКОВ Генріх Самойлович народився у 1900 р. в сiм’ї одеського кравця-єврея. З 1916 р. працював конторщиком. У липні 1917 р. вступив до РСДРП(б), згодом — до Червоної гвардії в Одесі. У 1918-19 рр. на підпільній роботі. З лютого 1919 р. політпрацівник Червоної армії, начальник полiтвiддiлу бригади. У 1920 р. закiнчив Гуманiтарно-суспiльний інститут, пiсля червня 1920 р. — у ВЧК-ГПУ Тирасполя, Одеси, Кам’янець-Подiльського, Проскурова. З травня 1930 р. — голова Секретного вiддiлу, з квiтня 1931 р. — Секретно-полiтичного вiддiлу (СПВ) ГПУ України. З серпня 1931 — заступник начальника СПВ ОГПУ-НКВС СРСР. З серпня 1936 р. — начальник управлiння НКВС Азово-Чорноморського краю. З 1937 р. — депутат Верховної Ради СРСР, з липня — начальник управлiння НКВС Далекосхiдного краю. Кавалер ордену Ленiна i двох орденів Червоного прапору (бойового). 13.06.1938 перейшов кордон iз Маньчжурією. Спiвробiтничав з секретними службами Японiї, з розвідкою Квантунской армії. Безслiдно зник наприкiнцi II свiтової вiйни.Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…