–езонанс
ѕовертаючись до надрукованого

 онф≥скувати неможливо повернути-3

—уд таки визнав д≥њ черн≥г≥вськоњ податковоњ м≥л≥ц≥њ п≥д час У≥корноњФ справи незаконними Ч ус≥ без виключенн¤!

” єє4 та 14 ѕ≥ у за цей р≥к ми опубл≥кували два матер≥али ¬алентини  узнЇцовоњ про У≥корнуФ справу, зат≥¤ну податковою м≥л≥ц≥Їю м. „ерн≥гова. —уть њњ у тому, що в жовтн≥ 2002-го р. податк≥вц≥ за¤вили м≥сцевому п≥дприЇмцю “ет¤н≥ Ќ≥к≥шин≥й, буц≥мто на¤вний у нењ товар Ч рибТ¤ча ≥кра у баночках на суму понад 5 тис. грн. Ч геть заражена Ушк≥дливим консервантомФ. “ож товар був конф≥скований ≥Е загадковим чином зник! ¬ той же час проти подружж¤ Ќ≥к≥шиних (чолов≥к “.Ѕ. Ќ≥к≥шиноњ волод≥Ї к≥оском, в ¤кому працюЇ дружина, зникла ≥кра також належала йому на правах особистоњ власност≥) почали висуватис¤ р≥зноман≥тн≥ звинуваченн¤.

Ќ≥к≥шини не здалис¤, а почали домагатис¤ правди Ч про що св≥дчить, зокрема, друга ѕ≤ ≥вська публ≥кац≥¤. ћинав час, але нових матер≥ал≥в в≥д ¬алентини  узнЇцовоњ не надходило. як раптом минулого тижн¤ до редакц≥њ над≥йшов факс безпосередньо в≥д ƒмитра Ќ≥к≥шина, в ¤кому зазначалос¤, що р≥шенн¤м Ќовозаводського райсуду м.„ерн≥гова Увс≥ д≥њ сп≥вроб≥тник≥в ƒќѕћ ƒЌ≤ м.„ерн≥гова визнан≥Е незаконнимиФ.  р≥м того, пропонувалос¤ ознайомити журнал ≥з поточним станом У≥корноњФ справи.

ћи звТ¤залис¤ з ƒмитром Ќ≥к≥шиним по телефону. ќсь що розпов≥в ƒмитро ¬олодимирович:

Ч —удове р≥шенн¤ по У≥корн≥йФ справ≥ було винесено судом 20 листопада. як ≥ вже писав ус≥ д≥њ податк≥вц≥в, перерахован≥ у 8-ми пунктах, судом визнан≥ незаконними. “обто, незаконними були перев≥рка ¤к така, складанн¤ протокол≥в огл¤ду м≥сц¤ под≥њ, в≥дб≥р зразк≥в, пересилка ≥кри на експертизу, сама експертиза Ч коротше, все, що мало м≥сце. ™диним м≥нусом цього р≥шенн¤ ¤ вважаю те, що воно жодним чином не торкнулось “орг≥вельно-промисловоњ палати, ¤ку ¤ вважаю сол≥дарним винуватцем у дан≥й справ≥. јле крим≥нальну справу проти сп≥вроб≥тник≥в податковоњ м≥л≥ц≥њ Ѕондаренка, Ѕуренка, ’алимоненка ≥ Ќитченка, а також експерта рег≥ональноњ “оргово-промисловоњ палати ’алимоненко ¤ продовжуватиму.

Ч «гадани ¬ами ’алимоненки Ч родич≥?

Ч Ќе знаю. ѕринаймн≥ однофам≥льц≥, а стверджувати б≥льше не берус¤Е “реба зазначити, що цю справу м≥ська прокуратура веде украй мл¤во, р≥шенн¤ приймаЇ дуже неохоче, не зважаючи на надто ¤вн≥ порушенн¤ закону, що мають м≥сце. —праву нав≥ть намагалис¤ закрити, але ¤ оскаржив це р≥шенн¤, ≥ обласна прокуратура наказала м≥ськ≥й продовжити розгл¤д.  р≥м того, маю безпрецедентн≥ факти порушенн¤ крим≥нально-процесуального кодексу по розсл≥дуванню ц≥Їњ справи. ’оча податкова м≥л≥ц≥¤ порушень жодним чином не визнаЇ.

Ч Ќав≥ть п≥сл¤ судового р≥шенн¤?!

Ч “ак.

Ч „и матимете в результат≥ ¤кусь матер≥альну компенсац≥ю?

Ч —уд вир≥шив, що мен≥ повинн≥ повернути компенсац≥ю за ≥кру у розм≥р≥ 5039 грн., 190 грн. за експертизу, проведену ф≥рмою У≈талонФ, 320 грн. за проведенн¤ експертизи у  Ќƒ≤—≈. ј також в≥дшкодувати 3000 грн. морального збитку.

Ч Ќав≥ть так?!

Ч —аме так! “ому це р≥шенн¤ Ї безпрецедентним дл¤ ”крањни.

Ч „и перекривають ц≥ компенсац≥њ ¬аш≥ витрати, повТ¤зан≥ з судом?

Ч Ќ≥. Ѕ≥льш того, за цей час ¤ придбав ≥ вивчив безл≥ч спец≥альноњ л≥тератури, ¤ка об≥йшлась мен≥ у значно б≥льшу суму. ѕроте ¤ зовс≥м не шкодую за витратами. Ѕ≥льш того Ч збираюс¤ надавати консультац≥њ вс≥м, хто потребуЇ допомоги. —творена мною б≥бл≥отека Ч до њхн≥х послуг.

Ч „и мали м≥сце спроби тиску на ¬ас?

Ч ≤ не т≥льки на мене, але на вс≥х, хто маЇ ¤кийсь стосунок до ц≥Їњ справи.

Ч „ому ¬и не зустр≥лис¤ з ¬алентиною  узнЇцовою, а звернулис¤ безпосередньо до ѕ≥ у?

Ч ѕан≥  узнЇцова дуже уважно стежила за справою, але останн≥м часом кудись зникла, на телефонн≥ дзв≥нки не в≥дпов≥даЇ. “ож довелос¤ д≥¤ти напр¤муЕ

Ч ўе у лютому Уѕ≥ Ф звернувс¤ до ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ з проханн¤м прокоментувати ситуац≥ю. “ож чи втручалас¤ ¤кось ƒѕј у справу?

Ч ƒо „ерн≥гова ≥ справд≥ прињздили перев≥р¤юч≥ в≥д ƒѕј”, проте Їдиною њхньою метою був пор¤тунок Учистоти чиновницького мундируФ. Ќа мою адресу УверхиФ надсилали, на жаль, суц≥льн≥ в≥дписки. “ож сумн≥ваюс¤, що податк≥вц≥ винесуть з ц≥Їњ ≥стор≥њ бодай ¤кийсь урок.

Ч ўо робитимете дал≥?

Ч «бираюс¤ розбити справу на менш≥ часточки ≥ вести крим≥нальн≥ справи по кожному конкретному пункту Ч загалом буде м≥н≥мум 10 таких еп≥зодичних справ.

Ч ј чи вистачить пороху у порох≥вниц≥?..

Ч «араз ¤ дивлюс¤ на справу трохи в≥дсторонено Ч немов на ф≥льм за власною участю. ¬с≥ переживанн¤, нерви Ч усе це позаду. “епер ¤ просто п≥шов на принцип: ¤кщо почав, треба усе довести до к≥нц¤. ƒо того ж, не дають зупинитис¤ сам≥ податк≥вц≥. ¬они повод¤тьс¤, перепрошую, ¤к мазох≥сти Ч все б≥льше й б≥льше вт¤гуютьс¤ у зав≥домо програшну дл¤ них справу, не можуть дозволити, аби крапку в н≥й поставив ¤.

–озмовл¤в
“имур Ћитовченко

P.S. ” звТ¤зку ≥з згаданими ƒмитром Ќ≥к≥шиним випадками тиску на причетних до У≥корноњФ справи людей. нас не може не хвилювати дол¤ нашоњ черн≥г≥вськоњ колежанки Ч ¬алентини  узнЇцовоњ. —под≥ваЇмось, що УзниклаФ вона не назавждиЕHosted by uCoz

© “имур Ћитовченко. ¬сi права застереженi у в≥дпов≥дност≥ до «аконодавства ”крањни. ѕри використаннi посиланн¤ Ї обов'¤зковим. (’оча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровуЇтьс¤ або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереженн¤ авторських прав нiхто серйозно не ставитьс¤... ј шкода!)
якщо ¬и знайшли цю сторiнку через ¤кусь пошукову систему i просто вiдкрили њњ, то скорiш за все, нiчого не знаЇте про автора даного тексту. “ак це легко виправити, мiж iншим! ƒавiть тут, i всеЕ