«агадкове ™вангел≥Ї

Ќайдавн≥ша руська книга маЇ багато в чому детективну ≥стор≥ю

¬еличн≥ м≥ста розграбовувались ущент, а ќстромирово ™вангел≥Ї то зникало, знехтуване людьми, то незрозум≥лим чином зТ¤вл¤лос¤ на св≥т знов. Ќасамк≥нець воно дало вченим багатющий матер≥ал дл¤ розум≥нн¤ давньословТ¤нськоњ культури.

“имур Ћитовченко

«анадто незвичайними бувають людськ≥ дол≥, але ≥нод≥ не менш дивними бувають також дол≥ р≥зних речей, створених людьми. ” повн≥й м≥р≥ це стосуЇтьс¤ ќстромирова ™вангел≥¤ Ч найдавн≥шоњ з в≥домих нам книги давньоруського пер≥оду.  оли 21 жовтн¤ 1056 р. дь¤кон √ригор≥й с≥в за цю роботу, попросивши, за традиц≥Їю, Ѕожого благословенн¤, в≥н нав≥ть у¤вити не м≥г, що саме на написане ним ™вангел≥Ї чекаЇ незвичайне ≥ де у чому нав≥ть детективне майбутт¤.

Ўедевр новгородськоњ земл≥

ЕЌеспок≥йними були у  ињвськ≥й –ус≥ т≥ часи. ” 1054 р. на кињвському престол≥ с≥в великий кн¤зь ≤з¤слав ярославич, ¤кого виган¤ли з≥ столиц≥ дв≥ч≥: спочатку це зробили повстал≥ ки¤ни у 1068 р., а пот≥м у 1073 р. Ч р≥дн≥ брати за допомогою ≥ноземних в≥йськ. Ќе зважаючи на це, ≤з¤слав знов ≥ знов повертавс¤ й насамк≥нець завершив кн¤ж≥нн¤ у 1078 р.  р≥м того, в≥н брав участь в укладанн≥ т≥Їњ частини –уськоњ правди, що маЇ назву "ѕравди ярославич≥в": згадана частина тогочасного кодексу закон≥в стала своЇр≥дним компром≥сним п≥дсумком боротьби нащадк≥в ярослава ћудрого за владу.

ўо ж стосуЇтьс¤ до кн¤жого посадника ќстромира (христи¤нське ≥мТ¤ Ч …осип), посланого у Ќовгород ¬еликий, на замовленн¤ ¤кого, власне, ≥ був виготовлений апракос, то ≥з 1054 р. м≥сцеве в≥че обрало його новгородським воЇводою. ќстромир очолив дек≥лька поход≥в новгородц≥в на чудь (так у ƒавн≥й –ус≥ ≥менували ест≥в та де¤к≥ ≥нш≥ ф≥нськ≥ племена). ѕ≥д час одного з них воЇвода загинувЕ

ѕ≥сл¤ смерт≥ посадника-воЇводи дес¤та частина його майна була в≥ддана церкв≥. —уд¤чи з певних в≥домостей, написаний √ригор≥Їм апракос перейшов у власн≥сть м≥сцевого —оф≥йського собору. …мов≥рн≥ше за все, ќстромирово ™вангел≥Ї ц≥лих пТ¤ть стол≥ть перебувало в одному з найголовн≥ших храм≥в давньоруськоњ новгородськоњ республ≥ки, допоки в≥йська московського цар¤ ≤вана √розного не розгромили м≥сто у 1570 р. «в≥сно ж, з Ќовгорода були вивезен≥ чисельн≥ трофењ, у њхньому числ≥ й ќстромирово ™вангел≥Ї.

«≥ столиц≥ до столиц≥

“аким чином книга потрапила до ћоскви, проте використовувалась вона за призначенн¤м тут чи н≥, сказати важко. Ќа рубеж≥ стол≥ть, у 1700 р. згадка про ќстромирово ™вангел≥Ї зТ¤вл¤Їтьс¤ в опис≥ майна ризниц≥ ¬оскресенськоњ церкви, що була при майстерн≥ «бройноњ палати ћосковського кремл¤. ћожливо, на цю книгу не звернули б увагу нав≥ть тод≥, ¤кби не любов ≥мператора ѕетра ¬еликого до р≥зного роду "куншт≥в" (незвичайних або ж р≥дк≥сних речей), котр≥ в≥н повел≥в збирати з ус≥х усюд до  унст-камери у —анкт-ѕетербурз≥.  оли було встановлено, що ќстромирово ™вангел≥Ї Ч це найдавн≥ша з в≥домих давньоруських книг ≥ т≥льки-но ц¤ зв≥стка д≥йшла "нагору по ≥нстанц≥њ" до ≥мператора, ¤к ѕетро ≤ повел≥в перевезти апракос ≥з ћоскви до "п≥вн≥чноњ ѕальм≥ри"Е

ѕроте це була вже п≥зн¤ ос≥нь 1720-го р., а наступного року великий ≥мператор помер. Ќу, а в його нащадк≥в вистачало ≥нших справ (головним чином, повТ¤заних ≥з боротьбою за владу), ан≥ж перейматис¤ долею ¤кось рукописноњ ≥нкунабули. ¬т≥м, не у вс≥х. ѕравителька, що носила титул "¬еликоњ" п≥сл¤ ѕетра Ч ≥мператриц¤ ™катерина ≤≤ вочевидь зац≥кавилас¤ ќстромировим ™вангел≥ЇмЕ хоча й не ви¤вл¤ла цього на люд¤х.

ѕринаймн≥, ун≥кальний апракос був знайдений у 1805 р. особистим секретарем пок≥йноњ ≥мператриц≥ яковом ƒружин≥ним, коли в≥н приводив до ладу њњЕ гардероб! ” жодному реЇстр≥, в жодному опис≥ ќстромирово ™вангел≥Ї на той час зареЇстроване не було, а в≥дтак взагал≥ нев≥домо, де саме перебувала книга прот¤гом дек≥лькох дес¤тил≥ть, у ¤кому м≥сц≥ та ¤ким чином ≥мператриц¤ њњ знайшла, де тримала й, нарешт≥, коли здала до гардеробу. ƒружин≥н ретельно розпитав ус≥х слуг, лакењв, камердинер≥в ≥ "гардеробських пом≥чник≥в", проте, ¤к нар≥кав в≥н згодом, н≥хто з них так н≥чого й не пригадав. Ќасамк≥нець ƒружин≥н зробив висновок, що ќстромирово ™вангел≥Ї було свого часу п≥днесене ≥мператриц≥ ¤к спадщина ѕетра ≤, ≥ вона в≥ддала апракос спочатку дл¤ збер≥ганн¤ у к≥мнатах «имового ѕалацу, а згодом здала до гардеробу ¤к ц≥нну, проте непоц≥новану належним чином р≥ч.

ѕал≥тура дл¤ пролетар¤

¬≥дтод≥ ќстромировому ™вангел≥ю нарешт≥ почали в≥ддавати шану. ≤мператор ќлександр ≤ повел≥в збер≥гати апракос в ≤мператорськ≥й публ≥чн≥й б≥бл≥отец≥. Ѕ≥льш того, в середин≥ ’≤’ ст. дл¤ ™вангел≥¤ була зроблена ун≥кальна ср≥бна пал≥тура, прикрашена коштовним кам≥нн¤м!

ѕерш≥ в≥домост≥ про ун≥кальну знах≥дку зТ¤вилис¤ у ≤≤ частин≥ журналу "Ћ≥цей" в≥д 1806 р. јле вивченн¤ цього памТтника словТ¤нськоњ та церковнословТ¤нськоњ писемност≥ вчен≥ розпочали не в≥дразу: адже у 1812-му р. розпочалос¤ французьке вторгненн¤ до –ос≥йськоњ ≥мпер≥њ. “реба зазначити, що свого часу ќстромировому ™вангел≥ю дуже пощастило, що ѕетро ≤ повел≥в вивезти його з ћоскви: нев≥домо, чи вц≥л≥ла би книга п≥сл¤ наполеон≥вського нашест¤Е

ј от у 1814 р. до вивченн¤ апракосу вдавс¤ знаменитий рос≥йський ф≥лолог, академ≥к ќлександр ¬остоков (ќстенек). –езультатом його багатор≥чноњ коп≥ткоњ прац≥ стали "–оздуми про словТ¤нську мову" (1820 р.), де уперше Ч ≥ саме завд¤ки ф≥лолог≥чним матер≥алам ќстромирова ™вангел≥¤ Ч були зТ¤сован≥ де¤к≥ принципов≥ питанн¤, що стосувалис¤ формуванн¤ сх≥днословТ¤нських мов. «годом ун≥кальний апракос досл≥джували також ≥нш≥ вчен≥: ≤змањл —резневський, ќлекс≥й Ўахматов та ≥н.  р≥м того, у 1843 р. на дорученн¤ ≥мператорськоњ јкадем≥њ наук ќлександр ¬остоков видав у ѕетербурз≥ "ќстромирово ™вангел≥Ї ≥з додатком грецького тексту ™вангел≥й та граматичних по¤снень". ƒва факсим≥льованих виданн¤ "ќстромирово ™вангел≥Ї, що збер≥гаЇтьс¤ в ≤мператорськ≥й публ≥чн≥й б≥бл≥отец≥", зд≥йснив ≤. —ав≥нков у 1883 та 1898 рр.

ѕроте не треба вважати, що буремна ≥стор≥¤ апракосу на тому зм≥нилас¤ непорушним академ≥чним спокоЇм! ўе б пак: у 1917 р. в≥дбулас¤ ∆овтнева революц≥¤, ≥ до влади прийшов пролетар≥ат. ј що втрачати "гегемону", окр≥м ланцюг≥в?! ќтже, у колишн≥й ≤мператорськ≥й, пот≥м ѕетербурзьк≥й ѕубл≥чн≥й, а насамк≥нець Ч лен≥нградськ≥й ƒержавн≥й ѕубл≥чн≥й библиотец≥ ≥м. —алтикова-ўедр≥на, у ¬≥дд≥л≥ рукопис≥в одного дн¤ 1932 р. сталас¤ ц≥лком побутова авар≥¤: з≥псувавс¤ водог≥н. ѕролетар-водопров≥дник, що прийшов на виклик, побачив у в≥трин≥ ¤кусь книгу у ср≥бн≥й пал≥турц≥ з "кам≥нчиками" (памТ¤таЇте царський "подарунок"?..). “ож водопров≥дник не розгубивс¤, по-пролетарськи розбив шибку в≥трини, в≥д≥рвав коштовну пал≥турку, а ≥нший "непотр≥б" (власне, саме древнЇ ™вангел≥Ї) закинув за шафу та й дременув геть Ч знах≥дку "реал≥зовувати".

«в≥сно, рад¤нська м≥л≥ц≥¤ швидко знайшла ново¤вленого граб≥жника ≥ запроторила куди сл≥д. ѕроте з тих п≥р було вир≥шено б≥льше не перепл≥тати ќстромирово ™вангел≥Ї Ч аби хтось ≥нший не спокусивс¤.

* * *

Ќин≥ апракос збер≥гаЇтьс¤ у т≥й же б≥бл≥отец≥ Ч тепер знов ѕетербурзьк≥й. „ергове факсим≥льне виданн¤ ун≥кального ќстромирова ™вангел≥¤ було зд≥йснене до 1000-л≥тт¤ хрещенн¤ –ус≥ Ч у 1988 р.

ƒов≥дка

ќстромирово ™вангел≥Ї Ч найдавн≥ша з церковнословТ¤нських книг  ињвськоњ –ус≥, що д≥йшла до нашого часу. «г≥дно ≥з написом на титульн≥й стор≥нц≥, ™вангел≥Ї писалос¤ дь¤коном √ригор≥Їм з 21 жовтн¤ 1056 р. до 12 травн¤ 1057 р. Ч просто рекордний терм≥н, ¤кщо зважати на тод≥шню техн≥ку переписуванн¤ книг в≥д руки та акуратн≥сть дь¤кона. ™вангел≥Ї виконане на замовленн¤ одного з посадовц≥в кињвського кн¤з¤ ≤з¤слава ярославича Ч посадника …осипа (до хрещенн¤ носив ≥мТ¤ ќстромира), котрий в≥д ≥мен≥ кн¤з¤ керував Ќовгородською землею. Ќапис "™вангел≥Ї —оф≥йськЇ апракос" вказуЇ на те, що книга належала —оф≥йському собору у ¬еликому Ќовгород≥.

 нига ¤вл¤Ї собою т.зв. апракос (тижневе читанн¤), себто окрем≥ Ївангельськ≥ глави у ньому розм≥щен≥ не у хронолог≥чному пор¤дку, а розбит≥ по тижн¤х, починаючи з ¬еликодн¤. ™вангел≥Ї написане кирилицею, 294 пергаментних аркуш≥ мають 8 вершк≥в завдовжки та майже 7 вершк≥в завширшки (35х30 см). —тор≥нки прикрашен≥ заставками та буквиц¤ми. “екст у книз≥ написаний у два стовпчики по 18 р¤дк≥в у кожному, крупним уставом. «аголовки писан≥ середн≥м уставом, п≥сл¤мова Ч др≥бним.

¬ апракос≥ Ї три м≥н≥атюри ≥з зображенн¤ми Ївангел≥ст≥в ≤вана, Ћуки та ћарка. ћ≥н≥атюри, швидше за все, зроблен≥ прињжджим грецьким майстром, оск≥льки вони не вклеЇн≥, ¤к зазвичай, а виконан≥ на тому ж пергамент≥, що й текст. “ехн≥ка виконанн¤ Ч ≥нкрустована емаль, що застосовувалас¤ в т≥ части виключно у ¬≥зант≥њ. ћожливо, зображенн¤ Ївангел≥ст≥в Ї коп≥¤ми ¤кихось в≥зант≥йських м≥н≥атюр.

ќсновний текст апракосу м≥стить дуже мало русизм≥в, в≥дтак вчен≥ припускають, що у своЇму розпор¤дженн≥ √ригор≥й мав ориг≥нальну старословТ¤нську книгу. “ому ќстромирово ™вангел≥Ї становить особливу ц≥нн≥сть не т≥льки дл¤ розум≥нн¤ давньоруськоњ, а також давньоњ болгарськоњ й македонськоњ культур.Hosted by uCoz

© “имур Ћитовченко. ¬сi права застереженi у в≥дпов≥дност≥ до «аконодавства ”крањни. ѕри використаннi посиланн¤ Ї обов'¤зковим. (’оча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровуЇтьс¤ або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереженн¤ авторських прав нiхто серйозно не ставитьс¤... ј шкода!)
якщо ¬и знайшли цю сторiнку через ¤кусь пошукову систему i просто вiдкрили њњ, то скорiш за все, нiчого не знаЇте про автора даного тексту. “ак це легко виправити, мiж iншим! ƒавiть тут, i всеЕ