ƒовк≥лл¤
ѕлани й реал≥њ

„и вр¤туЇмо Узелений райФ?

÷е передбачено  арпатською конвенц≥Їю, а що буде на практиц≥, поки нев≥домо

«а туристичний Узелений райФ на «аход≥ ”крањни варто поборотис¤, бо справа об≥ц¤Ї стати прибутковою. ѕроте за сучасноњ скрути люд¤м треба ¤кось виживати, ≥ сучасна УдикаФ практика поставила ун≥кальну екосистему  арпат на межу розбалансуванн¤.

“имур Ћитовченко

«ах≥дна ”крањна справедливо вважаЇтьс¤ рег≥оном, дуже перспективним дл¤ розвитку так званого зеленого, або с≥льського туризму. «елений туризм давно вже набув неаби¤кого розмаху за рубежем, а от дл¤ нас поки що Ї чимось пор≥вн¤но новим ≥ нев≥домим. «атишна с≥льська хатинка, неповторний м≥сцевий колорит, прив≥тн≥ господар≥, св≥же г≥рське пов≥тр¤ Ц що може бути кращим з точки зору прихильник≥в цього р≥зновиду в≥дпочинку?..

ƒо останнього часу в≥тчизн¤ний зелений туризм перебував у зародков≥й стад≥њ: ним займалис¤ на власний розсуд ≥ ризик окрем≥ господар≥, ¤к≥ знаходили п≥дтримку х≥ба що на м≥сцевому р≥вн≥Е ¤кщо знаходили, зв≥сно. ѕроте в≥днедавна ≥де¤ перетворити «ах≥дну ”крањну,  арпатський рег≥он на справжн≥й Узелений райФ буквально захопила ≥нстанц≥њ найвищого р≥вн¤ Ц тим паче, що це дозволило б ≥стотно пол≥пшити проблему трудовоњ зайн¤тост≥, що стоњть в рег≥он≥ вельми гостро. ”с≥ необх≥дн≥ передумови дл¤ цього Ї.  арпати Ц це одна з великих г≥рських екосистем ™вропи, знаменита м≥неральними водами, стр≥мкими р≥чками, ун≥кальною флорою, що майже ц≥лковито залишилас¤ у перв≥сному природному стан≥.

¬се це так. ѕроте на завад≥ цим во≥стину наполеон≥вським планам може стати господарська д≥¤льн≥сть у рег≥он≥. Ѕ≥льш того, на сьогодн≥ людський фактор тут посиливс¤ до критичноњ меж≥. ¬ирубка ≥ р≥чковий сплав г≥рських л≥с≥в, промислове та випадкове забрудненн¤ водоймищ, ≥нтенсиф≥кац≥¤ с≥льського господарства, розширенн¤ транспортноњ мереж≥, браконьЇрство поставили всю г≥рську екосистему п≥д загрозу розбалансуванн¤. «даЇтьс¤, ≥ншого все ж не дано. ≤ все ж 21-23 травн¤ в  иЇв≥ в≥дбулас¤ V конференц≥¤ м≥н≥стр≥в охорони довк≥лл¤ крањн ™вропи, в ход≥ ¤коњ, зокрема, була п≥дписана багатосторонн¤ У–амкова  онвенц≥¤ про охорону довк≥лл¤ та сталий розвиток  арпатФ. «ахистити ун≥кальний г≥рський комплекс в≥д нищенн¤ плануЇтьс¤ через принцип Узабруднювач платитьФ, широку участь громадських к≥л та зац≥кавлених орган≥зац≥й, посиленн¤ транскордонного сп≥вроб≥тництва тощо.

≤ все жЕ ≤ все ж беруть сумн≥ви, що лише завд¤ки  онвенц≥њ, нав≥ть м≥жнародн≥й, вдастьс¤ легко вир≥шити вс≥ проблеми. ѕо-перше, закон≥в, у т.ч. природоохоронних, напрацьовано вже чимало, але, ¤к в≥домо, основна наша б≥да пол¤гаЇ у невиконанн≥ чинних положень. ѕо-друге, любител≥в штрафувати промислов≥ п≥дприЇмства в нас ≥ без еколог≥в вистачаЇ, а отже, чи допуст¤ть њх до УпирогаФ податк≥вц≥, санеп≥дслужби, пожежники та ≥нш≥ ≥нстанц≥њ? “а й ¤к бути з боротьбою за скороченн¤ к≥лькост≥ перев≥рок? ≤ чи не лишатьс¤ в такому раз≥ еколог≥чн≥ порушенн¤, так би мовити, неоплаченимиЕ

ќтже, не зважаючи на певний прогрес, проблема дос≥ залишаЇтьс¤ в≥дкритою.

 оментар

√олова ком≥тету ¬ерховноњ –ади з питань еколог≥чноњ пол≥тики, природокористуванн¤ та л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в „орнобильськоњ авар≥њ √еннад≥й –уденко:

Ц  арпатська конвенц≥¤ маЇ дек≥лька р≥зних аспект≥в, зокрема ≥ пол≥тичний. ÷е документ, народжений ”крањною, причому в досить-таки стисл≥ терм≥ни. ¬≥н передбачаЇ сп≥льну програму д≥й, ¤ка базуЇтьс¤ на засадах јльп≥йськоњ конвенц≥њ, адаптованих до умов  арпатського рег≥ону. ƒумаю, що неоц≥ненний досв≥д ≥нших Ївропейських крањн дасть нам можлив≥сть активн≥ше розвивати туристичну галузь, водночас дбаючи про еколог≥чну ситуац≥ю. ≤ безумовно, в  арпатах мають розвиватис¤ також р≥зн≥ галуз≥ економ≥ки, зокрема, л≥согосподарська д≥¤льн≥сть. Ѕо на жаль, в нас пост≥йно виникають ¤к≥сь крайнощ≥: або повний моратор≥й на рубку л≥су, або посилене вирубанн¤.

ќтже,  арпатська конвенц≥¤ покликана знайти золоту середину м≥ж цими крайнощами. ћи дуже спод≥ваЇмось на цей документ, хоча з його п≥дписанн¤м пройшло не все гладко. Ќайперше, на етап≥ п≥дписанн¤ були в≥дсутн≥ представники ѕольщ≥ та „ех≥њ. ћожливо, це суто техн≥чний момент, проте в документ≥ могли лишитис¤ ¤к≥сь Уп≥дводн≥ камен≥Ф, не пом≥чен≥ ≥ншими сторонами, але суттЇв≥ саме дл¤ згаданих крањн. ј це означатиме додатков≥ узгодженн¤ й затримки.  р≥м того, нав≥ть ¤кщо узгоджень б≥льш не буде,  арпатська конвенц≥¤ не починаЇ д≥¤ти зараз же, автоматично. ѓњ ще мають ратиф≥кувати парламенти вс≥х крањн-учасниць, зокрема, й ¬ерховна –ада ”крањни.  оли це станетьс¤, нараз≥ нев≥домо. јле особливих перешкод дл¤ цього ¤ поки що все ж не бачу.Hosted by uCoz

© “имур Ћитовченко. ¬сi права застереженi у в≥дпов≥дност≥ до «аконодавства ”крањни. ѕри використаннi посиланн¤ Ї обов'¤зковим. (’оча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровуЇтьс¤ або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереженн¤ авторських прав нiхто серйозно не ставитьс¤... ј шкода!)
якщо ¬и знайшли цю сторiнку через ¤кусь пошукову систему i просто вiдкрили њњ, то скорiш за все, нiчого не знаЇте про автора даного тексту. “ак це легко виправити, мiж iншим! ƒавiть тут, i всеЕ