1 серпня — 89-тi роковини смертi Лесi Українки

Тимур ЛИТОВЧЕНКО

Бомж-хранитель нацiональної духовностi

Безпритульний глитай, який добровiльно та безкоштовно доглядає могилу Лесi Українки… Що це: нонсенс — чи навпаки символ часу?

Українцi мої, дай вам, Боже, i щастя, i сил:
Можна жити хохлом, i не згiркне вiд того хлiбина!
Тiльки хто ж колись небо прихилить до ваших могил,
Як не зраджена вами, зневажена вами Вкраїна?..

(Вiктор Баранов, “До "українцiв"”)

Звичайний, нiчим непримiтний чоловiк Iван Ядловський навiки здобув собi мiсце в iсторiї нацiональної культури завдяки дуже простiй обставинi: всю другу половину життя вiн присвятив справi догляду за могилою Тараса Шевченка. День у день, не зважаючи на примхи погоди i ставлення офiцiйної влади до поета, цей добродiй приходив на Чернечу гору, приводив могилу Великого Кобзаря до ладу, зустрiчав вiдвiдувачiв. Згодом навiть побудував неподалiк невеличку хатинку, яка збереглася й досi.

Не знаю, чи увiйде до iсторiї української культури звичайний, нiчим непримiтний чоловiк Петро Заруденський. Бо має вiн соцiальний статус справжнiсiнького київського бомжа — найнижчий з усiх можливих. Але справу робить не меншу вiд добродiя Ядловського, бо давно вже добровiльно й цiлком безкоштовно доглядає мiсце поховання iншого свiточа нацiональної лiтератури, видатної нашої поетеси Лесi Українки.

I все ж таки… все-таки навряд чи так станеться. Бо не має змоги добродiй Заруденський побудувати власну хатинку пiд солом'яною стрiхою на Байковiй горi в Києвi. Як i належить бомжевi, переважно вiн перебуває простонеба, збирає порожнi пляшки, ночує на вокзалi. Адресу має дуже просту:

Петру Заруденському, до запитання, Головпошта, Київ, 01001

А людей з такою адресою пiсля смертi шанують ще менше, нiж за життя. I дуже швидко забувають. Тож подивимось на добродiя Заруденського зблизька — принаймнi, доки ще живий…

 

Радянська бiографiя з нерадянським кiнцем

Петра Заруденського я знаю близько 6 рокiв. Як санiтару київської “швидкої допомоги” йому довелося брати участь в лiквiдацiї наслiдкiв Куренiвської трагедiї 1961 р., тому вiн завiтав до Нацiональної Спiлки письменникiв України на презентацiю мого роману, присвяченого цим жахливим подiям. Потiм я неодноразово зустрiчав цього вбогого, неохайно вдягненого чоловiка на iнших лiтературних вечорах в НСПУ та рiзних заходах нацiонал-патрiотичних сил. Причому заходи цi далеко не завжди супроводжувались фуршетами — отже, добродiй вiдвiдував їх явно з iдейних, а не з “шлункових” мiркувань.

Зовнiшнiсть в добродiя Петра теж вельми колоритна: одне око напiвслiпе, на одному лацканi потертого пiджака — бойова радянська медаль, на iншому — значок червоно-чорного “бандерiвського” стягу… Така собi “абсолютна лiво-права зрiвняйлiвка” вулицею!

Звiсно, близько ми не сходилися, тiльки вiтались, i все. Як раптом зустрiлися коло Байкового цвинтаря, куди я йшов провiдувати могилу батька. Чесно кажучи, спочатку менi спало на думку, що мiй знайомий бомж потроху мародерствує по могилах, вiд чого на душi зробилося гiрко. Але виявилося, що добродiй Петро про це й гадки не мав: навпаки, вiн iде… прибирати могилу Лесi Українки, що на старiй частинi кладовища!

Звiсно, ми пiшли разом. Дiставшися могили, бомж найперше перехрестився, поцiлував кам'яний пiдмурок, прошепотiв якусь молитву до Лесi й запалив коротеньку свiчечку, що лишилася бiля пiднiжжя ще з Трiйцi. Потiм дiстав з ящика на однiй з дальнiх могил вiника (“В мене домовленiсть iз господарем, не бiйся!”) та ретельно позамiтав опале листя. Водночас поскаржився на те, що огорожу на могилi зробили дорогу, ковану, в стилi “Лiсової пiснi” — проте оскiльки в деяких мiсцях вона дiстає землi, кладовищенськi собаки можуть пролазити на могилу Косачiв i пачкати її. “Треба ж клепку мати в головi, перш нiж робити таке!..” — зробив насамкiнець авторитетний висновок. Далi сховав вiника, винiс листя на купу смiття, повторив молитовний ритуал, i ми пiшли геть.

Звiсно, все це могло бути заздалегiдь пiдготовленим спектаклем… Проте надто вже щиро молився добродiй на могилi. До того ж, неодноразова участь у лiтературних спiлчанських заходах промовисто свiдчила про його небайдужiсть до культури. Тому я все ж ризикнув повiрити бомжевi. Вiдтак ми познайомилися ближче.

Прiзвище своє Петро Заруденський виводiть вiд назви невеличкого села у Хмельницькiй областi, де народився. Доля нагородила цього нащадка запорiзьких козакiв вельми звичайною, радянської по сутi бiографiєю. Разом з родиною вiн пережив розкуркулення, голодомор i Велику Вiтчизняну. Проте радянська медаль не його, а батькова: носить “на пам’ять”. Завжди мрiяв про мандри, але вивчився на лiкаря. Не зважаючи на “неприємностi” дитинства, вступив до лав КПРС, проте розiйшовся з партiєю у поглядах на необхiднiсть будiвництва в Українi АЕС, змушений був змiнити мiсце проживання та лiкарську квалiфiкацiю… Фiнал життя не склався: з дружиною розлучився, з виходом на пенсiю втратив вiдомчу квартиру, i тепер його колишнi речi простонеба мокнуть в калюжi на столичнiй околицi — в Коцюбинському.

Що ж до Лесi Українки, то її Петро Заруденський полюбив з дитинства через цiкавий випадок. Колись вiн мало не втiк на фронт з радянськими бiйцями. Мати ледь встигла зняти хвацького “сина полку” з останнього воза, i щоб Петра не сварили, якийсь солдат подарував переляканiй жiнцi свою торбинку, де з-помiж продуктiв знайшовся томик вiршiв великої української поетеси. Вiдтодi добродiй Петро закохався в її твори на все життя. Тому на схилi лiт i взявся добровiльно доглядати Лесину могилу…

 

I нелегко, й накладно

Але чому саме вiн? Чом не хтось iнший, кому це пристало немовби за статусом?!

Якщо пройтися Байковим цвинтарем, то на бiльшостi могил артистiв (причому не тiльки на центральнiй алеї) можна побачити пригвинчену до огорожi чавунну табличку: “Охороняється Спiлкою театральних дiячiв України”. Так, виявляється, працiвники театрiв — народ дисциплiнований, так що навiть могили “своїх” бережуть. На вiдмiну вiд тих же письменникiв. Чому так сталося?

В секретарiатi Нацiональної Спiлки письменникiв України мене поiнформували, що це питання якраз розглядалося на його червневому засiданнi. Виявляється, могилу Лесi Українки (а також деякi iншi, зокрема, Михайла Грушевського) добровiльно доглядала ще якась щиросерда добродiйка, а не тiльки бомж Заруденський. Але роки беруть своє, i тепер в лiтньої жiнки здоров'я вже не те… Найняти ж когось за грошi НСПУ не може за явним браком тих же коштiв, тожи питання лишається вiдкритим. Крiм того, дозвiл на догляд письменницьких могил має бути узгоджений… з Київською МДА! Адже потрiбно виконувати якiсь вимоги i правила догляду, та й охоронець може розпочати “оборону” могили вiд самозваного доглядача…

Не знаю, не знаю. Нiколи не бачив бiля могили Лесi Українки жодного мiлiцiонера — це ж не центральна алея! Насамкiнець в адмiнконторi Байкового цвинтаря менi пояснили, що за похованням великої поетеси стежать кладовищенськi працiвники — але нарiвнi з десятками iнших могил вiдомих людей. От i виходить, що конкретно за Лесиною могилою справдi наглядає єдина небайдужа душа: бомж Петро Заруденський.

Такий же бiдний, занедбаний, як уся наша Вкраїна.

Довiдка “ПiК'а”

На центральнiй алеї (1-2 ряд) Байкового цвинтаря похованi письменники (поети, прозаїки, драматурги): Микола Бажан, Ванда Василевська, Степан Васильченко (Панасенко), Остап Вишня, Платон Воронько, Андрiй Головко, Олесь Гончар, Днiпрова-Чайка (Людмила Василевська), Олександр Корнiйчук, Iван Кочерга, Iван Ле, Андрiй Малишко, Iван Нечуй-Левицький, Леонiд Первомайський, Максим Рильський, Юрiй Смолич, Володимир Сосюра, Михайло Старицький, Михайло Стельмах, Павло Тичина, Юрiй Яновський.

I це — не враховуючи дiячiв культури, мистецтва, науковцiв, громадських дiячiв…

Довiдка “ПiК'а”

Колись на початку незалежностi точилася дискусiя на тему “Яке iз двох вiдомих київських кладовищ проголошувати меморiальним: Байкове чи Лук'янiвське?” Суперечка вирiшилась на користь останнього: мовляв, саме там похованi бiльш важливi для iсторiї України персони. Проте Києвом досi ходять чутки, що насправдi на ухвалення такого рiшення вплинув дещо iнший фактор. Оскiльки Байковий цвинтар завжди вважався “елiтним”, померлих вiд рiзних епiдемiй (холери, чуми, вiспи) везли ховати за тодiшню мiську межу — себто, саме на Лук'янiвське кладовище, розташоване обабiч системи ярiв. Вiдтак у разi розкриття давнiх “епiдемiчних” поховань Києву загрожуватимуть давно забутi пошестi. Проблему недоторканностi вирiшили суто адмiнiстративним чином — проголосили цвинтар меморiальним…

З живих уст

— Найбiльше зараз мрiю про велосипед — я непосидючий, завжди кортiло об'їхати всю Україну. А ще — щоби пiсля смертi мене поховали на батькiвщинi, щоб могилу викопали бiля материної… Та це навряд! Я ж один мов перст, помру пiд забором — кому воно треба!..

(Петро Заруденський, доглядач могили Лесi Українки)Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…