Тимур ЛИТОВЧЕНКО

Пiрамiди i халупи

Пригадуєте, як у “Дiамантовiй руцi” управдомша наполягає, аби С.С.Горбунков розповiв про будь-яке “мiсто контрастiв”? Так от, сучасний Єгипет справляє на вiдвiдувачiв незмiнне враження цiлої “країни контрастiв” завдяки доволi специфiчнiй архiтектурi.

Намагатися описати звичними словами всю пишноту храмових комплексів Луксора, Карнака, Гiзи, велич поховань Долини фараонiв немає сенсу — слiв все одно забракне! Це треба побачити на власнi очi. Треба відчути себе жалюгідною комашкою серед лісу височенних колон, над якими десь угорі проглядають шматочки блакитного єгипетського неба. Або постояти бiля підніжжя тисячолітніх пірамід. Або... Овва, нiяких слів нiколи не вистачить!

Зате при цьому вражає інше: жалюгідний вигляд сучасних будинків, що становлять разючий контраст iз величчю споруд минулих часiв. То в чiм же рiч?

 

Майже 42 тонни срiбла — на “приправи”…

Безумовно, найбiльш вражаючими людську уяву спорудами, що збереглися до сьогодення, є знаменитi пiрамiди — своєрiдний символ Єгипту. I треба зазначити, що таке саме вони справляли й на представникiв давнього свiту. Наприклад, опис найвищої в свiтi пiрамiди Хеопса, зроблений давньогрецьким вченим Геродотом, справляє враження справжнiсiнького дитячого белькотiння. За свiдченням “батька iсторiї”, на будiвництвi Великої Пiрамiди постiйно перебувало… 100000 робiтникiв, якi змiнювалися кожнi 3 мiсяцi!

Видобуте в гiрських каменоломнях камiння спочатку перетягували до Великої Рiки Нiл (тiльки з такою пошаною iменують цю водну артерiю самi єгиптяни), потiм транспортували водним шляхом i знов тягнули сушею — вже на будiвництво. Так от, згiдно з вiдомостями Геродота, тiльки кам’яну дорогу завдовшки 5 стадiй (майже 1 км) i завширшки 10 оргiй (18,5 м) вiд берега Нiла до “будмайданчика” споруджували 10 рокiв! Мiж iншим, на кожному полiрованому “шляховому” каменi було вибите зображення котрогось iз звiрiв…

Спорудження ж самої пiрамiди Хеопса тривало 20 рокiв. Сучаснi вченi весь час сушать голови над тим, як тодiшнiм будiвничим вдавалося двигати й пiднiмати на висоту до 146 м (саме настiльки здiймалася колись пiрамiда Хеопса над поверхнею землi) багатотоннi кам’янi брили, кожна з яких мала довжину не меншу вiд 9,24 метри. Геродот описує процес будiвництва таким чином. Спочатку Велика Пiрамiда була побудована у виглядi “великих схiдцiв” iз багатьма “зубцями, або сходинками”. Потiм за допомогою спецiальної “машини, що складалася з коротких балок”, брили пiднiмали на першу сходинку, де перекладали на iншу аналогiчну машину… i так далi до самої верхiвки. Як варiант, передбачалася розбiрка однiєї машини й перенесення її на верхню сходинку.

Трохи iншу версiю дiй будiвельникiв наводить iнший iсторик —Дiодор Сицилiйський. Проте як би там не дiяли давнi єгиптяни, а Велику Пiрамiду вони таки звели! I пiрамiда Хеопса упродовж довгих вiкiв була найвищою спорудою у свiтi! Навiть не зважаючи на те, що в результатi землетрусiв частина верхнiх блокiв впала донизу, i зараз її висота зменшилася до 137 м. Зате в чому сходяться обидва давньогрецькi iсторики, так це в оцiнцi фiнансових аспектiв будiвництва. На їхню думку, тiльки на придбання хрону, луку й голiвок часнику, що пiшли на приготування їжi для робiтникiв, було витрачено “6000 талантiв” срiбла — себто, 41844 кг! Якщо ж врахувати, що робiтники споживали не тiльки гострi приправи, а й зерно та iншi продукти, можна тiльки здогадуватися, скiльки срiбла було “з’їдено” за три десятилiття будiвництва. I це теж тiльки один-єдиний бiк загальних витрат…

Коротше, зведення пiрамiд — забава аж нiяк недешева. I можна тiльки здогадуватися про заможнiсть фараона Аменемхета III, котрий дозволив собi зведення одразу двох пiрамiд! Хоча вiн став останнiм фараоном, котрому зводили пiрамiди — пiсля нього усипальницi набули форму простих пiдземних камер, а замiсть пiрамiд в небо здiймалися гранiтнi обелiски, вкритi iєроглiфами. До того ж заради справедливостi варто зазначити, що фараони грошей на вiтер просто так не кидали. Основним будiвельним матерiалом цих споруд був пiщаник. А згодом — навiть цегла: саме цегляними були обидвi пiрамiди Аменемхета III. I тiльки iззовнi вони облицьовувалися гранiтом. З цiєї точки зору “найдорожчою” спорудою є пiрамiда сина Хеопса — Хефрена, розташована поруч iз батьковою: гранiтне облицювання на нiй збереглося майже на третинi висоти вiд верхiвки.

Проте уяву сучасної людини вражають не тiльки цифри. От, наприклад, iнша цікава деталь. Починаючи з п'ятого класу, усім радянським школярам постiйно втлумачували, що єгипетські піраміди зводилися руками нещасних знедолених рабів, яких при цьому несамовито шмагали батогами розлюченi наглядачі. Звiсно, така модель поведiнки цiлковито вiдповiдала колективнiй свiдомостi радянського народу, що мав за плечима Бiломорканал i сибiрськi залiзницi. Однак це нашi зеки будували для нашої ж, так би мовити, всенародної користi, до того ж, у застiйнi часи про пiдневiльну зекiвську працю в школi не дуже-то розповiдали. Але як бути iз рабовласницьким Єгиптом?! Відверто кажучи, в моїй душі в шкiльнi роки завжди млiла досада: невже єгипетськi раби були настільки тупими, щоби приміром не спромогтися трохи перекосити один-єдиний “камінчик” і тим самим завалити всю піраміду?! Ото була б гарна помста за рабовласницькi батоги!..

Але виявляється, ніяких рабів нiхто до пірамід і близько не підпускав! На будмайданчиках трудилися вільнонаймані робітники, котрим фараон ще й зарплатню сплачував зі скарбниці!!! Що ж спонукало їх трудитися, як не горезвiсний батiг? Виявляється, стимул був як дуже простим, так водночас i дуже ефективним. Адже в нагороду за “фараонокорисну” працю усi найманцi одержували офіційний титул “друзів фараона”. Оскільки ж після смерті правитель Єгипту як живий нащадок богів неодмінно потрапляв до раю, “друзі фараона” пiсля смертi йшли слідом за ним — тобто, також до раю! Природно, ні про яку “диверсію” в такому випадку і мови бути не могло: піраміда була подарунком фараона своїм “друзям” і водночас — усьому єгипетському народу. До того ж на честь її “здачi в експлуатацію” правитель робив грандiозний бенкет вiд свого iменi, тому не дивно, що охочих нашкодити собi й iншим просто не було.

Все боїться часу, проте час боїться пiрамiд…

Щоправда, “дешевшi” цеглянi споруди давно вже зруйнувалися, зате кам’янi успiшно витримали випробування часом. Нам тільки й лишається дивуватись майстерності давньоєгипетських будiвельникiв та шкодувати про їхнi секрети, загублені у вирi столiть. Скажiмо, цей неоцiненний досвiд дуже знадобився би у 1965 роцi пiд час евакуацiї храму Абу-Сiмбел, якому загрожувало затоплення водами Нiлу. Храмових колосiв довелося розпиляти на 1036 блокiв вагою 30 тонн кожен, а ще 1112 блокiв вирiзати зi скелi. А потiм усе це ледь зiбрали до купи iз використанням армованого бетону…

Враженi складнiстю процесу, американці вирішили довести всьому сучасному світовi, що вони теж не в тiм’я битi. Задля цього спроектували і побудували зовсім манюсіньку, порівняно з давніми гігантами, гранітну пірамідку. Проте ця споруда простояла... аж 46 днів, після чого успішно завалилася! Американці потім виправдувалися: мовляв, у високоточних інженерних розрахунках засiла прикра помилка. Проте повторити “експеримент” не ризикнули: мабуть переконалися, що “друзi фараона” вкладали у будiвлi часточку власної душi…

Тим гiрший контраст у порiвняннi з древнiми шедеврами являють сучаснi єгипетськi дома. Мало того, що забудова мiст досi ведеться ведеться без розробки будь-якого архітектурного плану — самi будинки в бiльшостi своїй скидаються на жалюгiднi халупки. (Ясна рiч, мова йде не про офiцiйнi споруди, а про житлове будiвництво, що ведеться в Єгиптi геть приватним способом.)

“Нормальний” житловий будинок зводиться так. Єгиптянин купує клаптик землi i зводить на ньому одноповерховий будинок. Доки не матиме власного житла, вiн не може одружитися — такi тут закони. Але дiм обов’язково лишається з нефарбованими стiнами (в кращому разi фарбується фасад), або й загалом без даху, бо тiльки-но споруда буде повнiстю готова, з господаря починають стягувати величезнi податки. Вiдсутнiсть даху не заважає: дощi тут — явище рiдкiсне. Навпаки, це дає й певнi переваги: по-перше, на вiдкрите горище можна наносити землi i зробити там мiнi-поле чи городик; по-друге, одразу можна розпочинати будiвництво додаткових поверхiв за кiлькiстю синiв у сiм’ї. Ще вище надбудовуються поверхи для онукiв — аби їм теж було куди приводити молодих дружин. Так дiм “росте” до 9-10 поверхiв, i лише пiсля цього купується iнша дiлянка пiд забудову.

Тож не варто дивуватися, що всі сучаснi єгипетськi міста мають досить-таки жалюгiдний вигляд. Втiм, на цьому тлi древнi споруди виглядають ще величнiшими…Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…