Уроки iсторiї

Тимур ЛИТОВЧЕНКО

9 березня: уроки минулого року

Оцiнюючи десятилiття Незалежностi, ми зазвичай полегшено зiтхаємо i кажемо: як добре, що в Українi хоча б вiйни не було! Це правда. Проте з iншого боку, ми все ж мали два випадки “кровопускання”, останнє з яких вiдбулося рiвно рiк тому.

Коротко хронологiя подiй 9.03.2001 р. виглядає так. Пiсля знесення “наметового мiстечка” на Хрещатику опозицiя запланувала виверження народного гнiву на день народження пророка нацiї — Тараса Шевченка. Знаючи це, правоохоронцi заздалегiдь оточили унiверситетський сквер та всi пiдходи до пам'ятника Кобзаревi. До того ж церимонiя покладання вiнкiв за участю Леонiда Кучми розпочалася ранiше намiченого часу, i зреагувати на змiну планiв опозицiя просто не встигла.

Роздратованi невдачею, пiсля зняття кордонiв опозицiонери розтоптали покладенi президентом квiти. Потiм вони попрямували до МВС i закидали фасад однiєї iз зовнiшнiх будiвель яйцями, а насамкiнець стягнулися до Адмiнiстрацiї президента, де на них вже чекали згуртованi загони вбраних у спецiальнi обладунки мiлiцiонерiв. Тодi й вiдбулася найбiльша за весь той день “баталiя””. Демонстранти розбирали огорожi й таранили ними ряди охоронцiв порядку, жбурляли в мiлiцiонерiв камiння, уламки залiзобетонних вуличних бордюрiв i навiть пляшки iз займистою сумiшшю, намагалися битися палями. Мiлiцiонери стоїчно тримали удар.

Всiм — “одиниця з мiнусом”!

Отже, кровопролиття вiдбулося, а за це хтось-таки має нести вiдповiдальнiсть. Якщо ми, звiсно, живемо у правовiй демократичнiй державi… чи бодай намагаємося зробити її такою. Але при уважному розглядi дiї жодної зi сторiн конфлiкту не витримують найменшої критики i можуть бути оцiненi хiба що на “одиницю з мiнусом”.

Принаймнi, вiдставку мiнiстра внутрiшнiх справ Юрiя Кравченка можна трактувати саме так. Дiйсно, крiм завчасного оточення пам'ятника Шевченку всi iншi дiї були напрочуд недолугими. Мiлiцiонери надто довго тягнули паузу, нiяк не вiдповiдаючи на агресiю натовпу, чим ще бiльше пiдiгрiвали цю агресiю. Звiсно, менi легко фiлософствувати, сидячи за комп'ютером у затишнiй кiмнатi, проте, наскiльки я розумiю, держава у класичному розумiннi цього слова є керуючою силовою машиною, надбудованою над громадою. Якщо ж ця силова машина не виявляє ознак сили чи здатностi керувати ситуацiєю або контролювати її, вороги (внутрiшнi чи зовнiшнi — байдуже) починають цькувати таку беззубу владу.

I, можливо, найдивнiшим є те, що затриманих бiля АПУ було порiвняно мало. Основнi ж “репресiї” почалися лише ввечерi та вночi, причому у “привокзальнiй” облавi схопили багато молодих людей, зовсiм непричетних до денних подiй. Насамкiнець були заарештованi 19 членiв УНА-УНСО на чолi з Андрiєм Шкiлем. Iншi ж органiзатори акцiї не вiдбулися навiть легким переляком, хоча вiдеокамери чiтко зафiксували їхню присутнiсть у натовпi протягом усього дня.

При всiй внутрiшнiй симпатiї до одiозної постатi одвiчного борця за кращу долю народу, не можу схвалити i дiї опозицiї. По-перше, “лiворуцiя” 9.03.2001 р. чiтко засвiдчила, що основнiй масi народу глибоко начхати на силовi “розбiрки” iз чинною владою, бо i тодi, i зараз переважна бiльшiсть людей переймається проблемою виживання за iснуючих умов, а не змiною цих умов. По-друге, лiдери опозицiї продемонстрували нездатнiсть керувати натовпом, який самi ж вивели на вулицi. Отже, вони — слабкi як лiдери незалежно вiд того, хто спровокував зiткнення з мiлiцiєю. I про яку моральнiсть може загалом йти мова, якщо цi люди вiдмежовуються вiд справи власних рук?!

I нарештi по-третє, пiсля тої зловiсної демонстрацiї Форум нацiонального порятунку розвалився остаточно — себто, опозицiонерам не вдалося навiть зберегти те, чого вони з такими жертвами досягли.

У цiєї надцiкавої “медальки” є ще третiй бiк, який далеко не всi бажають помiчати. А саме — зрiлi демократiї Заходу. Вони настiльки сильно обурювалися подiями в Українi, настiльки нищiвними були їхнi коментарi, що мимоволi хочеться спитати: а чи ве гаразд у вас самих, панове суддi?! Чи не буває й у вас акцiй громадянської непокори i чи не дiють вашi демократичнi правоохоронцi за аналогiчних набагато жорсткiше, нiж українська мiлiцiя?..

Мабуть, що так. Але з приводу тамтешнiх антимiтингових заходiв (таких як брантспойти, сльозогiнний газ, гумовi кулi та кийки) всi чомусь мовчать. Отже, їм можна, а нам — в жодному разi?! Як на мене, “подвiйний стандарт” до добра не доведе.

Вiд повтору ми незстрахованi

Найгiршим є те, що нiхто не хоче винести iз цих подiй жодного уроку. Я особисто знайомий iз мiлiцейським “товаришем генералом” (назвемо його так), котрий 9.03.2001 р. безпосередньо командував охоронцями бiля АПУ. Дуже хотiлось би почути його оцiнку урокiв тих днiв… Проте iз кожним днем прес-служба МВС ставилася до мого бажання все прохолоднiше, а самотужки додзвонитися до “товариша генерала” не вийшло: вказаний на вiзитiвцi номер службового телефона не вiдповiдає цiлий день.

Отже, влада поводиться так, нiбито нiякої демонстрацiї рiк тому взагалi не було. Тiльки сумнозвiсний “адмiнресурс” перед виборами увiмкнула “на повну катушку” — от i всi “набутки”. Мало що винесли з цього i лiдери опозицiї — керуючися бозна якими принципами, вони i зараз продовжують когось очолювати i кудись вести. Тiльки от питання: куди саме?! Нарештi третя сторона подiй, “закордоннi керманичi” теж досi не зрозумiли тонких струн української душi”, якщо й далi намагаються успiшно порвати їх.

I все б нiчого, та не збагнувши помилок, не зробивши з них висновкiв, ми приреченi на їхнє повторення. А от це вже, здається, непотрiбно нiкому.

Чи пiшов урок минулорiчних подiй 9 березня на користь Українi? Думками щодо цього ми попросили подiлитися народних депутатiв.

Олександр Мороз, голова Соцiалiстичної партiї України, один iз лiдерiв Форуму нацiонального порятунку:

— Україна висновок зробила i урок винесла, а от влада поки що не винесла. Або вдає, що не засвоїла нiякого уроку. Мiж iншим, Тарас Шевченко у передмовi до поеми “Сон” говорив точно про те, що вiдбувається сьогоднi! Згадайте: “А той щедрий та розкiшний все храми будує, Та отечество так любить, так за ним жалкує, Так iз нього, сердечного, кров, як воду, точить! А братiя сидить собi…” (тут, у Парламентi) “…витрiщивши очi. Нехай, каже, може, так i треба…” Що ж до припинення дiї ФНП — так мало чого! Форум виконав свою функцiю, яка передбачалася на той час: об'єднати полiтичнi сили рiзного спрямування та iнтереси громадян для прориву iнформацiйної блокади, для донесення правди про те, що дiється; дати оцiнку найвищим посадовцям i звiльнити найбiльш одiозних наших керiвникiв; не дати зруйнувати Конституцiю шляхом iмплiментацiї рiшень так званого референдуму i багато чого iншого.

Валентина Семенюк, Соцiалiстична партiя України, безпосередня учасниця подiй 9.03.2001 р.:

— Перш за все хочу вiдзначити, що сам вихiд людей на вулицi та iншi подiї показали, по-перше, наявнiсть згуртованої опозицiї. По-друге, всi побачили, що ми не боїмося нi тортур, анi залякувань. По-третє, ми показали людям, що iснує механiзм боротьби для захисту своїх конституцiйних прав, як-то: мiтинги, манiфестацiї, iншi акцiї. А зараз це — механiзм виборiв. Людей женуть на зiстрiчi з кандидатами вiд влади кийками, а вони виходять звiдти — i все одно звертаються до нас: дайте лiтературу, ми проголосуємо за вас, бо в кабiнцi ж нiхто не стоїть… Оце i є перемога, бо ми навчили людей не боятися. А Форум був, є i залишиться! Ми досi боремось, тiльки у рiзний спосiб… I ще хочу сказати: i цього року 9 березня ми готуємо вiдповiднi акцiї.

Наталiя Вiтренко, лiдер Прогресивної соцiалiстичної партiї України:

— Що стосується антикучмiвської опозицiї, то насправдi це була спроба проамериканських сил створити заколот в Українi. Таким шляхом опозицiонери намаганням зайняти найвище мiсце у державi, але потерпiли нищiвну поразку, люди їх не пiдтримали, бо розпiзнали, якi сили за ними стоять. А те, що вони будуть обслуговувати Америку, чудово видно сьогоднi, оскiльки зараз Сполученi Штати найбiльше переживають саме за цих полiтикiв: Ющенка, Тимошенко i Мороза. А за iнших абсолютно не хвилюються.

Iгор Гаврилов, Партiя зелених України, колега покiйного Георгiя Гонгадзе по “Українському медiа-клубу”:

— Нiякого уроку не винесено, тому що лiва опозицiя так i не визначилася, яка вона: економiчна чи полiтична? Опозицiонери досi плутаються у цих поняттях. Загалом-то не дуже хотiлось би, щоб iм'я Тараса Шевченка знов вкотре вже почали заяложувати якимись полiтичними гаслами, використовувати для досягнення власних цiлей. Це — один iз стовпiв нацiї. Якщо за радянських часiв вiдзначення його дня народження радикальними акцiями було справдi смiливим кроком, то зараз це виглядає фарсом.

Геннадiй Удовенко, лiдер Народного руху України:

— Подiї 9 березня минулого року були спровокованi, i правоохороннi органи нi в якому разi не повиннi були довести справу до мордобою. Завдяки цьому Україна дiстала дуже поганий iмiдж. Ставлення громадян до правоохоронних органiв, як i правоохоронних органiв до людей — це ознака демократичностi чи недемократичностi держави. Ми ще знаходимося тiльки на початку демократичного шляху. Факт є фактом: бiйка вiдбулася. Ким вона була спровокована — досi невiдомо. Але допускати такого не можна! Сьогоднi маємо невтiшнi наслiдки: правоохороннi органи все бiльше застосовують силу у боротьбi з проявами нашого демократизму.

Думки парламентарiв збирав
Тимур ЛитовченкоHosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…