Тимур ЛИТОВЧЕНКО

Рiк змарнованих зусиль

Примара вештається свiтом — примара мiжнародного тероризму…

Вiд “чорного вiвторка” минув рiвно рiк. Шок вiд подiй 11.09.2001 р. у Сполучених Штатах i досi не минувся остаточно. А мiж тим, результати рiчної антитерористичної кампанiї бiльш нiж скромнi.

На превеликий жаль, всi значнi iсторичнi подiї мають одну негативну властивiсть: осягнути їх в iстиному свiтлi можна тiльки здалека, але не зблизька. “Чорний вiвторок” у США — з цього ряду. Один рiк є мiнiмальною такою дистанцiю й водночас — першими роковинами жахливої трагедiї. Тому тепер можна спокiйно, без зайвих емоцiй вдатися до аналiзу i зробити певнi висновки щодо наймасштабнiшого в iсторiї людства теракту та особливо — його наслiдкiв.

Як не дивно, найголовнiший висновок лише один: США пiдтвердили репутацiю країни загадкових злочинiв. Скажiмо, якщо тут спiймають вбивцю президента, то потiм довiку сумнiватимуться: а чи справжнього злодiя схопили?! Так було i з Бутсом, i з Освальдом. Щось подiбне спостерiгаємо i у випадку з головним обвинуваченим у справi “чорного вiвторка”. Скiльки разiв американськi спецслужби заявляли, що мають беззаперечнi докази причетностi Усами бiн-Ладена до органiзацiї таранiв хмарочосiв та Пентагону цивiльними лiтаками! Але те, що демонструвалося широкiй аудиторiї пiсля гучних заяв, ледве тягне на “одиницю з мiнусом” хоч по п'ятибальнiй, хоч по дванадцятибальнiй шкалi. Окрiм зброї, Усама бiн-Ладен фанатично ненавидить будь-яку технiку, вiн навiть телефоном не користується. I така людина може замислити бузувiрську “лiтакову атаку”?! Iнша рiч — поштова “вiйна” за допомогою конвертiв, напханих кустарно вирощеними спорами сибiрки. Оце вже бiльш схоже на втiлення iдеї несамовитого азiата.

Антиамериканська терористична “вiйна” була фактично миттєвою i розгорталася всупереч всiм законам здорового глузду. Адже будь-яка серйозна кампанiя має вiд початку “вирубити” вiйськову машину та економiку супротивника, що дозволяє зайняти пануюче становище, а вже потiм добивати дезорганiзованого ворога нищiвними ударами. Тут же все навпаки: знищення WTC було не здатне пiдiрвати економiку, як i атака на Пентагон — паралiзувати вiйськову мiць Сполучених Штатiв. I загалом, якщо вже вдаватися до такого екстраординарного заходу, то чом не розпочати з Бiлого Дому?! Ба нi: президентську резиденцiю в цьому списку залишили наостанок, i свiдомi громадяни свiдомо загинули заради свого президента…

Отже, серйозно воювати проти США нiхто й не збирався. Шокувати, налякати знищенням символiв — безперечно, так! Це приблизно те ж саме, що й приземлення Матiаса Руста на московськiй Краснiй Площi. Щоправда, Руст не таранив Спаську вежу Кремля чи мавзолей Ленiна, а лише вдався до хулiганської авiавитiвки… Проте це вже деталi.

Таким чином, небезпiдставними виглядають спроби деяких ЗМI логiчним шляхом вирахувати” iстиного заводiя вiйни. Таких називалося троє: самi Сполученi Штати; Захiдна Європа; Японiя як найпотужнiший представник Азiйсько-Тихоокеанського регiону. Кому ж злочин найвигiднiший? (Бо за класичними законами детективу, це i є iстиний злочинець.) Як не дивно, навiть пiсля роковин трагедiї однозначної вiдповiдi на це не iснує.

Бо з одного боку, за мовчазної згоди свiтового спiвтовариства Сполученi Штати привласнили собi ролю свiтового полiцiянта iз беззаперечним правом карати й милувати як окремих лiдерiв, так i цiлi народи на власний розсуд. Потрiбно гасати афганськими горами за примарою Усами бiн-Ладена — скiльки завгодно! Заманулося вiйськовий переворот в Iраку влаштувати, а з Саддама Хусейна чучело зробити — no problem! Втручайтеся у внутрiшнi справи iнших держав, скiльки душi заманеться! (А хто проти — той є посiбником мiжнародного тероризму…) З iншого ж боку, за цей рiк значно змiцнилася на мiжнароднiй аренi позицiя Євросоюзу, укрiпився євро — на вiдмiну вiд того ж долара. А Велика Британiя активно пiдiгрує Сполученим Штатам в антитерористичнiй кампанiї.

Таким чином, насамкiнець потрiбно вiдшукати не якусь конкретну країну чи групу країн, а швидше субструктуру, базовану i в Америцi, i в Європi, якiй вигiдна вiйна. I здається, при цьому неможливо пiдiбрати кращого кандидата в терористи, нiж НАТО. Саме цей блок був задiяний у вiйськових операцiях вiд початку. До того ж, якщо Пентагон остаточно видихнеться у вiйнi з примарою глобального тероризму, хто здатен перебрати на себе командування i продовжувати кидатися бомбами на всi боки? Вiрно: стратеги iз штаб-квартири в Брюсселi!

I все б нiчого, якби в Українi не наростала хвиля симпатiї до НАТО, не збiльшувалася кiлькiсть прихильникiв вступу до цiєї органiзацiї. Ну, давайте лишень помiркуємо: за умов кризи нашої економiки, вгрузати у перспективну вiйну — воно нам треба?! Може, все ж не варто виходити за рамки особливого партнерства”?..

Цитата

Важко спiймати чорну кiшку в темнiй кiмнатi. Тим паче, коли її там немає.

(Конфуцiй)Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…