Тимур ЛИТОВЧЕНКО

Кривава рана, що не загоюється

Iсторiя України багата на найрiзноманiтнiшi, але дуже яскравi подiї. Тут сталися унiкальнi речi, якими можна пишатися. Наприклад, 1632 року була заснована перша вища школа в усiй Схiднiй Європi — Києво-Могилянська академiя. 1892 року в Києвi почав працювати електричний трамвай — знов-таки вперше у Схiднiй Європi. Але особливо ХХ сторiччя пiдкинуло силу-силенну дуже неприємних речей: горезвiсних “тiньовикiв iз свiтовим iм'ям”, яких судять у США чи Нiмеччинi, найбiльшу в iсторiї людства техногенну катастрофу — аварiю на ЧАЕС. I звичайно, найбiльшу у свiтi iнтернацiональну могилу — Бабин Яр.

Тривалий час було взагалi невiдомо, скiльки людей полягло тут. Називалася вельми приблизна цифра, яка i досi викарбувана бiля пiднiжжя суто радянського за стилем пам'ятника (скульптори — М.Г.Лисенко, О.П.Вiтрик, В.В.Сухенко), встановленого тут: “бiльш нiж 100 тисяч громадян мiста Києва та вiйськовополонених”. Сказати таке — це фактично не сказати нiчого. Бо це дуже неточно i приблизно. Звiсно, ця цифра фiгурувала у документах повоєнної пори, але ж тодi втрати Радянського Союзу пiд час Великої Вiтчизняної вiйни оцiнювалися у 20 мiльйонiв, i ще за часiв розвиненого соцiалiзму почали якось обережно натякати, що, мовляв, цi данi заниженi, а от мiльйонiв 40-50 — то вже ближче до iстини…

Перерахували: 27 мiльйонiв. Конкретнi втрати України — 8 млн. громадян. Либонь, цi данi також дещо заниженi, але з офiцiйних вони — останнi: далi СРСР успiшно розвалився, i подальшi дослiдження його iсторiїю, зокрема, iсторiї Великої Вiтчизняної вiйни провадилися в основному з метою висвiтлення тiньових моментiв, приховуваних ранiше. Все iнше стало немодним, але погодьтеся, будь-яка однобокiсть шкодить об'єктивностi сприйняття iстини.

Щодо Бабиного Яру, тут iнша рiч: цю катастрофу за радянських часiв замовчували, тепер же навпаки почали дослiджувати. Отже, спочатку кiлькiсть загиблих зросла до 200 тис., згодом — до 260 тис. осiб. Виходячи з наведених даних, можна вважати, що у Бабиному Ярi лежить близько 1% загиблих радянських громадян i бiльше 3% загиблих у тiй вiйнi громадян України. А щодо мiсцевого масштабу, то цифра взагалi моторошна. У передвоєнний перiод населення Києва досягло 1 млн. осiб, отже, умовно кажучи, тут полягла четверта частина киян. Це справжня кривава рана на тiлi Землi, що не загоїться нiколи.

Звiсно, не у вiдсотках рiч — вся ця статистика досить умовна. Хоча й надто красномовна. Справа дещо в iншому.

Бабин Яр: передiсторiя

Те, чого тепер фактично не iснує i що називають нинi Бабиним Яром, насправдi є поняттям збiрним. У довоєнну пору Сирець i Дорогожичi були київською околицею, тут простягалася цiла система ярiв: Бабин яр, Реп'яхiв яр, Кирилiвський яр… Тепер всi цi урочища ретельно замитi, засипанi, засадженi деревами. Але iснувала вулиця Бабин Яр. Iснує вона й донинi, тiльки перейменована у Ясногiрську. Першi журналiсти, котрi звернулися до теми фашистських звiрств в окупованому Києвi (А.Авдєєнко, П.Олендер, киянин за походженням I.Еренбург та iншi), ясна рiч, не вдавалися до точних картографiчних описiв i називали мiсце масових розстрiлiв так само коротко, як iменувалася вулиця — Бабин Яр. Мабуть, отак i з'явилося це збiрне поняття, та це вже сталося пiсля трагедiї.

Сама ж трагедiя Бабиного Яру почалася задовго до Великої Вiтчизняної вiйни. Працiвники НКВС любили завозити сюди, на околицю “ворогiв народу” i стрiляти їх, бо мiсце для розстрiлiв i поховань було вельми зручне, а вулиця Мельникова (колишня Велика Дорогожицька) була зручним пiд'їзним шляхом з Лук'янiвки, де розташовувалася в'язниця. Та й вiд “центрального офiсу” на Короленкiвськiй вулицi дiставатися сюди було зручно.

Зручне розташування Бабиного Яру оцiнили й нiмцi. Київський митець iз свiтовим iм'ям А.Ф.Iгнащенко, головний архiтектор меморiального комплексу “Бабин Яр”, показав менi копiю нiмецької довоєнної карти, де єврейський цвинтар на Лук'янiвцi був помiчений i позначений лiтерою “А”. Тобто, фашисти планували тут певнi “акцiї” — тепер ми знаємо, якi саме. Винятково пунктуальнi нiмцi видiлили також мiсця “акцiювання для українцiв, полякiв, караїмiв, мусульман.

Тим, хто й досi не позбавився iлюзiй щодо “культурно-просвiтницького” вiяння, принесеного вермахтом на крилах вiйни, а також українським неофашистам. Будь ласка, не забувайте, що у тогочаснiй Нiмеччинi панувала расистська теорiя, яка визнавала перевагу лише арiйцiв i обгрунтовувала свiтове панування саме раси “бiлявих бестiй”. Ця теорiя, щедро приправлена видраними “з кров'ю” цитатами з Фрiдрiха Нiцше i застосованими всупереч авторському контексту, взагалi не визнавала права “семiтiв” i циган на iснування, а слов'янам вiдводила роль “робочого бидла” й вiдповiдне мiсце в iєрархiї Рейху. Бидло мусить бути мовчазно-покiрним й сумлiнно працювати, непокiрне — мусить бути мертвим. Кожному — своє.

Тому не треба казати: Гiтлер все робив добре, тiльки от єдиної помилки припустився — почав людей стрiляти. Акцiї планувалися заздалегiдь, для загарбникiв це було цiлком логiчно i нормально.

Київ у вогняному кiльцi

Отже, розпочалася вiйна. Для Радянського Союзу все сталося не так, як гадалося: бойовi дiї розгорнулися не на територiї ворога, а швидко покотилися на схiд. Розгубилися всi, включно до генсека Й.В.Сталiна, котрий у першi днi вiйни вiдсторонився вiд усiх i взагалi нi з ким не контактував. Коли минув перший шок вiд пiдлого обману, до якого вдалися вчорашнi “добрi сусiди”, стан справ не покращився.

Зокрема, на пiвднi було дуже кепсько. “Совсєкрєтною” постановою Державного комiтету оборони вiд 10.07.1941 головнокомандувачем вiйськ Пiвденно-Захiдного напрямку був призначений маршал Радянського Союзу С.М.Будьонний, якому пiдпорядковувалися вiйська Пiвденно-Захiдного й Пiвденного фронтiв. Безперечно, командарм С.М.Будьонний був видатним дiячем часiв громадянської вiйни. Тодi вiн командував величезною Першою кiнною армiєю, для годiвлi коней якої продзагони реквiзували в селян стiльки зерна, що 1921 року в Українi почався справжнiй голод. Отже, славетний маршал свято вiрив у непереможнiсть радянської кiнноти з одного боку та у великий переляк нiмецьких танкiстiв перед шаблями кавалеристiв й автоматникiв перед радянською пiхотою з “трьохлiнiйками” — з iншої.

Результати не забарилися: Київ був досить швидко оточений. Замiсть того, щоб заздалегiдь вивести вiйська з небезпечної дiлянки, Й.В.Сталiн наказав обороняти “мати мiст Руських” до останнього. Солдати М.П.Кирпоноса та ополченцi героїчно виконали наказ, здавши мiсто лише 21 вересня. Вони героїчно полягли у м'яку українську землю (хай вона буде їм пухом!), частково потрапили у полон, з героїв одразу перетворившися на зрадникiв Батькiвщини.

Бабин Яр: жах розстрiлiв

Але це вже трохи iнша iсторiя. Для нас важливо те, що евакуювалися далеко не всi цивiльнi, якi могли виїхати з Києва. Нiхто не розраховував, що нiмцi так швидко дiйдуть сюди. Що зможуть оточити мiсто. Евакуацiя була проведена, але виїхали не всi пiдприємства. Щоб зрозумiти тих, хто лишився, додатково зважимо на виробничу дисциплiну, багатократно посилену пiд час вiськового становища. Пiдприємство лишалося — залишалися й люди. Тi, хто не був мобiлiзований, ставали ополченцями, рили траншеї i т.iн. Але у вереснi Київ здали, отже, вони були кинутi в мiстi напризволяще.

Коротше, людей лишилося досить багато.

“Живого матерiалу” для проведення “акцiй” було достатньо.

З “акцiями” нiмцi не забарилися. Для початку у Бабин Яр привезли та розстрiляли два табори циган — саме вони стали першими жертвами часiв окупацiї. Потiм мiстом були розклеєнi оголошення без пiдписiв, якi нiмецькою, українською та росiйською мовами проголошували:

“Наказується всiм жидам мiста Києва i околиць зiбратися в понедiлок дня 29 вересня 1941 року до год. 8 ранку при вул.Мельника-Доктерiвськiй (коло кладовищ).

Всi повиннi забрати з собою документи, грошi, бiлизну та iнше.

Хто не пiдпорядкується цьому розпорядженню буде розстрiляний.

Хто займе жидiвське мешкання або пограбує предмети з тих мешкань, буде розстрiляний”.

Менi пощастило познайомитися з очевидцем трагедiї. С.А.Пасько, тепер завiдувач фотохудожнiм вiддiлом музею Великої Вiтчизняної вiйни, у 1941 роцi був звичайним дванадцятирiчним хлопцем, котрий мешкав на тiй самiй вулицi Бабин Яр (до речi, вiн i досi живе тут).

— Те, що сталося, важко пояснити, — згадує Сергiй Аркадiйович. — Зачувши кулеметнi черги, ми швидко з'ясували, що саме вiдбувається у поруч, у яру. Якраз повз нашi будинки до мiсця збору проходили люди з Куренiвки i київських околиць. Ми попереджали їх: не йдiть, там всiх вбивають! Проте люди не слухали нас i прямували собi далi. Нiхто їх не конвоював, не пiдганяв: вони йшли самi, добровiльно. Це була якась… зачарованiсть, внутрiшнє зацiпенiння чи щось подiбне.

За офiцiйними даними, у першi три днi розстрiлiв, тобто з 29 вересня по 1 жовтня у Бабиному Яру загинуло 52 тисячi осiб. Справжнiй “конвеєр смертi”: в середньому — понад 17 тисяч осiб на день. Це — третина всiх розстрiляних тут євреїв i п'ята частина вiд загальної кiлькостi загиблих.

Надалi “акцiювання” було впорядковане. Був запроваджений спецiальний графiк розстрiлiв: по вiвторках i п'ятницях (нiмцi i в цьому виявили пунктуальнiсть). Мiсце страт обнесли колючим дротом, згодом неподалiк спорудили Сирецький концтабiр. На страти полонених приганяли також iз Дарницького концтабору, з в'язниць Києва, привозили партiї заручникiв i мешканцiв областi.

— Не зважаючи на заборону, мiсцевi й надалi користувалися шляхом, що проходив повз загороджену територiю, бо так нам було зручно, — продовжує згадувати С.А.Пасько. — Там стояли вежi з кулеметами. Коли на них чатували “злi” вартовi, вони обстрiлювали прилеглу територiю, коли нiмцi були у доброму гуморi — вогню не вiдкривали. Пам'ятаю, ми попереджали один одного: сьогоднi ходити повз огорожу не можна — стрiляють. А наступного дня усе було гаразд.

Страти тривали приблизно пiвтора року. Коли ж справи на схiдному фронтi погiршилися, i окупанти вiдчули у повiтрi “запах смаженого”, вони поквапилися лiквiдувати усi слiди одного з наймасовiших своїх злочинiв. Пiд наглядом конвоїрiв в'язнi концтабору вiдкопували присипанi землею трупи i спалювали їх. А потiм на повалених пам'ятниках єврейського цвинтаря влаштували справжнiсiньку фабрику, де людський попiл пересiвався, i з нього видобувалися зубнi коронки, золотi каблучки, iншi коштовнi речi. Ретельно знищувалися будь-якi документи, про що свiдчить майже цiлковита вiдсутнiсть фото- i кiноматерiалiв, вiдзнятих безпосередньо у Бабиному Яру.

Упродовж окупацiї мешканцiв навколишнього району з якоїсь причини не вiдселяли. Всiх жителiв околицi Бабиного Яру почали виганяти лише тодi, як з'явилася пряма загроза втрати мiста. С.А.Паськовi разом з родиною пощастило втекти з колонни цивiльних, i прихiд радянських вiйськ вони зустрiли у родичiв в Малютянцi пiд Києвом. Iнших використовували для риття окопiв i, мабуть, розстрiляли б, та не встигли: лишившися без нагляду переляканих наступом радянських вiйськ полiцаїв, вони дали чосу.

Пощастило…

Загадка людської поведiнки

У всiй цiй моторошнiй iсторiї є певна загадковiсть, а саме — неможливiсть до кiнця зрозумiти поведiнку приречених до страти. Вражає покiрнiсть, з якою вони приймали вготований чужою злою волею шлях. Досить перечитати наведене у книзi Анатолiя Кузнєцова свiдчення Д.М.Пронiчевої, якiй пощастило вирватися з лещат смертi — i стане зрозумiлим, що нiхто нiчого не запiдозрив до самого кiнця!

Все почалося з циган та євреїв, проте саме євреї (нетутешнi, а iзраiльтяни) не люблять згадувати про Бабин Яр. Якщо мова йде про голокост пiд час вiйни, значно охочiше обговорюєть повстання у Варшавському гето. I в цьому є рацiя: тi, хто загинув у Польщi, були героями, гiдними нащадками братiв Макавеїв, в Українi ж померли справжнi покiрнi вiвцi. Це — протиставлення героїв i негероїв. 160 тисяч жалюгiдних жертв, котрi нiяк не протестували — чим тут пишатися?!

I загалом, “на голому мiсцi” не з'явиться найбiльша iнтернацiональна могила у свiтi — адже серед 260 тисяч страчених євреї складають бiльшiсть, проте мiсця у фашистському “списку смертi” вистачило всiм. Тож не дивно, що люди намагалися так чи iнакше пояснити загадковий феномен покiрностi жертв Бабиного Яру. Таких версiй iснує декiлька.

Версiя перша: дев'ятеро ребе.

Якось вiд одного вiдомого київського письменника я почув, що нiмецькi окупанти нiбито викликали до себе декiлькох поважних членiв єврейської громади i повiдомили, що невдовзi усiх євреїв органiзовано вивезуть у Палестину. Задля збереження спокою у розбурхуваному натовпi “евакуйованих” поважним громадянам пропонуванося заспокоїти одноплемiнникiв. Що й було зроблено. Таким чином, цi гiпотетичнi “дев'ять ребе” (так називають не тiльки єврейських священнослужителiв, але й шанованих громадян) мимоволi стали посiбниками фашистiв.

Багато хто з цим погоджується. Дiйсно, хто залишився у Києвi? Старi, жiнки i дiти, бо чоловiки пiшли на фронт. Старi люди звикли поважати мiсцевих авторитетiв, отже, легко повiрили дев'ятьом пiддуреним ребе. I заспокоїли iнших.

Версiя друга: несумiснiсть злодiйства та генiальностi.

Це пояснення грунтується на загальнiй повазi до вiкової нiмецької культури, до того мiсця, яке вона посiдає у свiтовiй цивiлiзацiї. Здається, такi просвiченi люди поважали євреїв завжди. От хоча б Карл Маркс — це ж був нiмецький єврей! А як вiн товаришував iз Фрiдрiхом Енгельсом! I насамкiнець нiмецiка мова так схожа на рiдний iдiшТож не слiд чекати вiд нiмцiв чогось недоброго. Погрози щодо розстрiлiв — то простi вимоги воєнного часу, а душа в них прекрасна. Дiйсно, хiба може народ, котрий подарував свiтовi Шiлера, Гете, Бетховена, Гейне, Гегеля, Канта й багатьох iнших генiїв занепасти до рiвня кривавих м'ясникiв?! Пам'ятаєте “Моцарта i Сальєрi” О.С.Пушкiна? Там є цiкава думка: генiй i злодiйство — несумiснi.

Не зважаючи на росхожий вислiв “злий генiй”, у пушкiнському твердженнi вiдчувається така собi проста, загальнозрозумiла справедливiсть. У цьому й полягає пастка. Зрештою, на добрi намiри нiмцiв покладалися не тiльки євреї: згадаймо українських нацiоналiстiв, якi збиралися вiдродити нацiональну державу на “звiльнених” вiд радянської влади землях. Життя Олени Телiги, Iвана Рогача та багатьох iнших теж обiрвалося у Бабиному Яру.

Самообману щодо нездатностi нiмцiв на масове вбивство сприяла довоєнна позицiя радянського керiвництва. Пiсля того як СРСР та Нiмеччина уклали пакт про ненападiння, у нас не розповсюджувалася iнформацiя про звiрства “нiмецьких друзiв”. Та й що тут засуджувати, зрештою! Будiвництво концтаборiв? Так їх “здiбнi учнi” зкопiювали з ГУЛАГу! Слiпе поклонiння фюреру? Та чи в нас не було культу особи Й.В.Сталiна! Прояви расизму, ненавистi до iнородцiв? Овва, в нас теж були репресованi цiлi народи!

Куди не кинь — всюди клин.

Тож не дивно, що довоєнна радянська преса активно iнформувала громадян про успiхи перших п'ятирiчок i мовчала про iстине обличчя нiмецького нацiонал-соцiалiзму. Тому нашi люди не знали, що на них чекає у Бабиному Яру.

Свої iстинi намiри нiмцi маскували словами про пiдтримання нового порядку”. Навiть в наведеному вище текстi обяви є слова про неприпустимiсть пограбункiв покинутих жидiвських мешкань — а це теж створює iлюзiю пiдтримання порядку i порядностi.

Версiя третя: Судний день.

День початку масових розстрiлiв був обраний невипадково. Сорок першого року на 29 вересня припало одне з найбiльших єврейських свят — Йом Кiпур (що буквально перекладається з iвриту як “день суда”, або Судний день). Власне, згiдно з вiруваннями, Бог судить євреїв на Рош га-Шана (буквально “голова року”, або просто єврейський Новий Рiк). Але потiм дається ще дев'ять додаткових днiв на каяття та очищення, i винесений вирок (на життя чи на смерть) затверджується або вiдмiняється Богом саме на Йом Кiпур.

Потрiбно враховувати, що величезна кiлькiсть невiруючих євреїв все одно дотримується традицiй предкiв — iнакше за умов розсiяння євреї давно вже зникли б як народ. Тому 29 вересня 1941 року всi вони пiдсвiдомо очiкували вирiшення своєї долi: жити — чи вмерти. I що з того, коли нiмцi влаштували криваву бойню? Просто Всевишнiй не записав їх у Книгу Життя. Але пiдкоритися все одно потрiбно.

Четверта, сукупна версiя: череда худоби.

У реальностi мiг дiяти як кожен iз викладених вище мотивiв окремо, так i в сукупностi з iншими. Крiм того, не можна забувати, що подiбна мотивацiя накладалася на радянських людей, котрi вже два десятилiття прожили за радянської влади. Котрi пройшли через голодомор та масовi репресiї тридцятих рокiв. Котрi були привченi до жорсткої дисциплiни та рабської покори вказiвкам начальства. Пам'ятаєте глузливий радянський анекдот про те, як Нiксон помiнявся з Брежнєвим посадами? Американський президент в анекдотi обурювався: “Наказав: завтра всiй Москвi прийти на Красну Площу — кожного десятого повiшу. Нiхто не протестував! Тiльки з натовпу пролунало: а мотузку iз собою приносити чи за рахунок профспiлок?..

Хай пробачать менi душi закатованих, але у Бабин Яр цi люди прийшли, немов у тому анекдотi: за ними була добровiльна явка, а от випустити кулю — це вже проблема нiмцiв. Дехто вважає, що урятувалися тi, кого родичi-неєвреї, друзi або сусiди буквально не пустили “їхати в Палестину”, силомiць висмикнули з натовпу i надiйно сховали.

До речi, перша та третя версiї можуть бути застосованi тiльки для пояснення поведiнки євреїв, натомiсть друга i сукупна, четверта версiї є унiверсальними. Тобто, за їхньою допомогою можна пояснити не тiльки першi 52 тисячi жертв, але й величезну кiлькiсть наступних втрат серед iнших категорiй довiрливогонаселення.

Останнє слово — про свободу

Отже, чи не найголовнiшим уроком трагедiї Бабиного Яру є висновок про неприпустимiсть деградування людської спiльноти до рiвня звичайнiсiнької череди худоби. Так, тут нема чим пишатися: не було героїзму, була тiльки рабська покора. I чим би вона не була викликана: самозаспокоюванням перед далекою дорогою в землю обiтовану чи вклонiнням перед генiальнiстю чужої культури, сумирним очiкуванням вироку долi чи сумлiнним виконанням вбивчого наказу окупантiв — наслiдки були просто жахливими. Людина тим i вiдрiзняється вiд тварини, що має право вибору, або свободу волi. Свободу потрiбно цiнувати. Свободою потрiбно вмiло користуватися. Не на шкоду, а на користь собi й iншим.

Пам'ятаймо ж про це.

Київ, червень 2001 р. —
спецiально для журналу “ПiК”Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему і просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…