Ядерна енергетика одна — сценарiїв розвитку три

Всiх, хто бiльш-менш обiзнаний у справах вiтчизняного ПЕКу, не може не хвилювати майбутнє ядерної енергетики — оскiльки зараз воно вимальовується далеко не в райдужному розмаїттi кольорiв.

Годi й казати: зараз в Українi на чотирьох АЕС (Запорізькій, Південно-Українській, Рівненській та Хмельницькій) працює 13 ядерних енергоблоків, в т.ч. два — з реакторами типу ВВЕР-440 (РАЕС-1, РАЕС-2), всі інші — з реакторами ВВЕР-1000 кількох модифікацій. Встановлена потужність АЕС складає близько 22% від сумарної встановленої потужності всіх електростанцій. При цьому відносна доля реального виробництва електроенергії АЕС стало перевищує 40%. Вiдтак ядерна енергетика є одним iз найважливіших умов економічного розвитку всього паливно-енергетичного комплексу, оскiльки забезпечує левову частку базової потужностi всiєї енергетики. В той же час вiдомо, що проектний термін експлуатації енергоблоків ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 становить 30 років. Отже, починаючи з 2011 р., має розпочатися їхнє поступове зняття з експлуатації.

В той же час iснує потенційна можливість продовження терміну їх експлуатації, що пiдтверджується свiтовою практикою. Подiбний вихiд для України тим важливiший, що навiть за радянських часiв вiд моменту вибору майданчика для побудови нової ядерної потужностi до введення її в експлуатацiю проходило щонайменше 12 рокiв. Звiсно, за нинiшньої фiнансово-економiчної скрути витримати навiть такий темп нереально. До того ж, не вибравши “реактор ХХI сторiччя”, Україна не в змозi навiть мрiяти про будiвництво нових АЕС. Вiдтак продовження термiну експлуатацiї дiючих атомних реакторiв стає єдино прийнятним виходом iз патової ситуацiї, що вже фактично склалася.

Провiдними фахiвцями ядерної енергетики розробленi три сценарiї розвитку цiєї галузi на період до 2030 р.: консервативний, реалістичний та оптимістичний — які можуть виступати основою стратегічного планування розвитку вiтчизняного паливно-енергетичного комплексу.. Для прогнозу розвитку ядерної енергетики та оцінки відповідних витрат приймалися до уваги такi напрямки діяльності, як поточна експлуатація АЕС, реконструкція і модернізація діючих блоків та протиаварійна готовність, управління ресурсом ядерних енергоблоків, поводження з експлуатаційними радіоактивними відходами, поводження з відпрацьованим ядерним паливом, зняття з експлуатації ядерних енергоблоків, можливiсть будівництва нових об'єктів ядерної енергетики.

Так званий “оптимістичний" сценарій відповідає активному розвитку ядерної енергетики в Україні. Зростання потреб в електроенергії буде компенсуватися за рахунок розвитку як традиційної, так і ядерної енергетики. У разi його реалiзацiї модернізація та реконструкція діючих енергоблоків будуть проведені в повному обсязі, а коефіцієнт використання встановленої потужності до 2030 р. досягне світового рівня — 85%. Термiн експлуатації кожного з ядерних енергоблоків буде продовжено на 15 років на додаток до 30 років, визначених вихідними проектами. Два енергоблоки високого ступеню готовності (ХАЕС-2 та РАЕС-4) будуть добудовані і введені в експлуатацію в 2003 та 2005 роках відповідно. Два нових енергоблоки (№№3,4 на Хмельницькій АЕС) електричною потужністю 600 МВт кожен будуть введені в експлуатацію в 2007 та 2009 роках відповідно. Водночас разом iз остаточною зупинкою діючих ядерних енергоблоків передбачається введення в експлуатацію заміщуючих потужностей у вигляді ядерних енергоблоків з реакторами нового покоління електричною потужністю 600 МВт. В 2010 р. передбачається введення в експлуатацію центрального сховища відпрацьованого ядерного палива. Зняття з експлуатації АЕС буде здійснюватися згідно стратегії їх демонтажу після тривалої витримки впродовж 30-50 років.

“Реалістичний" сценарій відповідає стриманому розвитку ядерної енергетики в Україні. Зростання потреб в електроенергії компенсуватиметься переважно за рахунок енергозбереження та розвитку традиційної енергетики. Для цього сценарію прийняті такi умови, як модернізація та реконструкція діючих енергоблоків у повному обсязі, доведення коефіцієнту використання встановленої потужності на рівень 75% у 2030 р., добудова двох енергоблокiв високого ступеню готовності (ХАЕС-2 та РАЕС-4) і введення в експлуатацію в 2003 та 2005 роках, відповідно. Енергоблоки №№3,4 на Хмельницькій АЕС електричною потужністю 600 МВт кожний будуть введені в експлуатацію в 2009 та 2011 роках відповідно. Термiни експлуатації ПУАЕС-1, ПУАЕС-2 та ЗАЕС-1 відповідатимуть вихідним проектам і складатимуть 30 років. Термiни експлуатації інших 10 діючих енергоблоків будуть продовжені на 10 років. Із затримкою у 2 роки відносно зупинки діючих ядерних енергоблоків (по закінченні термінів їх експлуатації) будуть вводитись в експлуатацію заміщуючі потужності у вигляді ядерних енергоблоків з реакторами нового покоління електричною потужністю 600 МВт. Зняття з експлуатації АЕС буде здійснюватися згідно стратегії їх демонтажу після тривалої витримки впродовж 30-50 років. У 2015 р. передбачається введення в експлуатацію ЦСВЯП.

I нарештi “консервативний" сценарій відповідає поступовому згоранню ядерної енергетики в Україні. При цьому зростання потреб в електроенергії компенсуватиметься виключно за рахунок енергозбереження та розвитку традиційної енергетики. У разi реалiзацiї консервативного сценарiю модернізація та реконструкція діючих енергоблоків будуть проведені в повному обсязі, коефіцієнт використання встановленої потужності протягом всього прогнозованого періоду до 2030 р. залишатиметься на теперішньому рівні — 67%, енергоблоки ХАЕС-2 i РАЕС-4 будуть добудовані і введені в експлуатацію в 2005 та 2010 роках відповідно, удівництво інших ядерних енергоблоків не передбачається. Терміни експлуатації лише 3 ядерних енергоблоків (ХАЕС-2, ЗАЕС-6 та РАЕС-4) будуть продовжені на 10 років. Строки експлуатації інших 10 діючих енергоблоків відповідатимуть вихідним проектам — 30 років. Зняття з експлуатації АЕС буде здійснюватися згідно стратегії їх демонтажу після тривалої витримки впродовж 30-50 років. ЦСВЯП до 2030 р. збудоване не буде, а відпрацьоване ядерне паливо зберігатиметься у пристанційних сховищах контейнерного типу.

Який саме сценарiй розвитку ядерної енергетики реалiзовуватиметься на практицi, залежить вiд остаточного вибору фахiвцiв. Але немає найменших сумнiвiв у тому, що робити сам вибiр треба якнайшвидше.

Тимур Литовченко

Hosted by uCoz

© Тимур Литовченко. Всi права застереженi у відповідності до Законодавства України. При використаннi посилання є обов'язковим. (Хоча всiм вiдомо, що "копi-райт" розшифровується або "копiювати праворуч", або "зкопiйовано вiрно", тож до збереження авторських прав нiхто серйозно не ставиться... А шкода!)
Якщо Ви знайшли цю сторiнку через якусь пошукову систему i просто вiдкрили її, то скорiш за все, нiчого не знаєте про автора даного тексту. Так це легко виправити, мiж iншим! Давiть тут, i все…